نویسنده = نادر عباسی
تعداد مقالات: 2
1. مدیریت آبیاری تکمیلی گونه ‌گاوزبان ایرانی (Echium amoenum fisch) در منطقه پایین‌دست دشت گیلان

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 63-70

پریسا شاهین رخسار؛ بیت اله امان زاده؛ معرفت مصطفوی راد؛ نادر عباسی


2. کاهش تلفات نشت آب در استخرهای ذخیره با پوشش های ژئوممبران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 58-49

رضا بهراملو؛ سید حسین موسوی فضل؛ نادر عباسی