نویسنده = محمدعلی شاهرخ نیا
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر پوشش کانال بر میزان نشت آب در کانال‌های آبیاری دشت کازرون با دو روش اندازه‌گیری مستقیم

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 43-52

محسن مومن زاده؛ محمدعلی شاهرخ نیا


2. روش‌های برآورد نشت در کانال‌ها و بررسی نشت و راندمان توزیع در شبکه آبیاری درودزن

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 27-36

محمدعلی شاهرخ نیا؛ عبدالمطلب علیان غیاثی


3. اثر کم آبیاری بر عملکرد سه رقم گوجه‌فرنگی در دشت مرودشت

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 61-68

عبدالمطلب علیان غیاثی؛ محمدعلی شاهرخ نیا