نویسنده = علیرضا کیانی
تعداد مقالات: 3
1. کشت نشایی و خشکه‌کاری برنج، راهکاری فنی و اقتصادی برای تولید برنج در شرایط استان گلستان

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 33-44

محمد حسین رزاقی؛ علیرضا کیانی؛ نورمحمد آبیار


2. استفاده از آب‌های شور برای تولید پایدار گندم

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 11-20

علیرضا کیانی؛ نورمحمد آبیار


3. تحلیلی بر مشکلات و موانع توسعه آبیاری تحت‌فشار

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 65-74

علیرضا کیانی؛ مجتبی شاکر