کلیدواژه‌ها = کارایی مصرف آب
تعداد مقالات: 4
1. معرفی قابلیت‌های سامانه‌های آبیاری قطره‌ای عمقی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-10

افشین یوسف گمرکچی


2. قابلیت ها و محدودیت های سامانه های آبیاری زیرسطحی در یک مزرعه یونجه

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-10

افشین یوسف گمرکچی


3. مسائل و راهکارهای افزایش کارایی مصرف آب در مزارع کشور

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 33-48

نادر حیدری


4. مناسب‌ترین الگوی زراعی در منطقه جیرفت بر اساس شاخص کارایی مصرف آب

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 43-53

محمد ذونعمت کرمانی؛ حسین دهقانی سانیج؛ رسول اسدی