کلیدواژه‌ها = تنش آبی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر آبیاری با پساب صنعتی توأم با تنش کمبود آب بر عملکرد و اجزای عملکرد جو

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 121-130

یحیی چوپان؛ عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی


2. اثر کم آبیاری بر عملکرد سه رقم گوجه‌فرنگی در دشت مرودشت

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 61-68

عبدالمطلب علیان غیاثی؛ محمدعلی شاهرخ نیا