کلیدواژه‌ها = جوانه‌زنی بذر
تعداد مقالات: 1
1. جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ارقام گلرنگ در شرایط تنش کمبود آب

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 19-24

ابوالفضل ناصری؛ ساناز عزت پور؛ محمدباقر خورشیدی؛ اکبر عبدی قاضی‏‏‏ جهان