دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی مدل‌های AquaCrop و WOFOST در شبیه‌سازی عملکرد سیب‌زمینی تحت شرایط مختلف تنش آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1399

محمد علی انصاری؛ اصلان اگدرنژاد؛ نیازعلی ابراهیمی پاک


2. ارائه برنامه ساده آبیاری مزارع سیب زمینی استان فارس در سامانه آبیاری قطره ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1399

محمدعلی شاهرخ نیا؛ جواد باغانی؛ امیر اسلامی


3. ارزیابی پتانسیل توسعه آبیاری تحت فشار در دشت قزوین با روش تحلیل سلسله مراتبی و الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1399

امید رجا؛ فرهاد میرزایی؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ محمد هوشمند؛ محمد صالح؛ فرشته بالوی


4. اثر توأم رژیم‌های آبیاری و عمق کار‌گذاری لوله‌های قطره‌چکان‌دار بر بهره‌وری آب کلزا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1399

نادر کوهی چله کران؛ حمید نجفی نژاد؛ حسین دهقانی سانیج؛ الهه کنعانی


5. بررسی اثر بروز‌ رسانی ماده خشک حاصل از مشاهدات زمینی و ماهواره‌ای بر دقت شبیه‌سازی عملکرد برنج رقم هاشمی با استفاده از مدل SWAP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1399

آدینه عبدی؛ صفورا اسدی کپورچال؛ مجید وظیفه دوست؛ مجتبی رضایی


6. بررسی اقتصادی کاربرد روش آبیاری نوارتیپ در زراعت گندم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

هادی افشار؛ حسین شریفان؛ بیژن قهرمان؛ محمد بنایان اول


مروری

7. مزایا، کاربرد‌ها و چالش‌های مربوط به اینترنت اشیاء در آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399

مسعود پورغلام آمیجی


مقاله پژوهشی

8. بررسی کارایی فنی و اقتصادی هوشمندسازی چاههای کشاورزی در شهرستان-های قروه و دهگلان از استان کردستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1399

مریم امینی؛ سعید یزدانی؛ حامد رفیعی