نویسنده = قاسم زارعی
تعداد مقالات: 6
1. چالش‌هایی در استفاده از سیستم‌های نمک‌زدایی آب گلخانه‌ای

دوره 6، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 47-56

علیرضا حسن‌اقلی؛ مسعود فرزام‌نیا؛ قاسم زارعی


2. ارزیابی فنی دو سامانه لوله‌های قطره‌چکان دار و آبیاری قطره‌ای نواری در گلخانه توت فرنگی

دوره 6، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 113-122

پریسا شاهین رخسار؛ حسین دهقانی سانیج؛ قاسم زارعی؛ ﻓﺎﻃﻤﻪ حیدر ﻧﮋاد


3. مدیریت آبیاری زیتون

دوره 5، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 11-24

جلال جوادی مقدم؛ قاسم زارعی


4. چشم‌انداز نمک‌زدایی آب برای مصارف کشاورزی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 23-38

قاسم زارعی؛ مرتضی خان احمدی


5. مدیریت آبیاری در کشت گل محمدی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 35-48

فرحناز سهراب؛ قاسم زارعی


6. کاربرد تانسیومتر در بهینه‌سازی برنامه‌ریزی آبیاری توت‌فرنگی گلخانه‌ای

دوره 2، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 39-46

پریسا شاهین رخسار؛ قاسم زارعی؛ حسن شکری واحد