نویسنده = محمدرضا خالدیان
تعداد مقالات: 5
1. عوامل مؤثر بر پذیرش آبیاری بارانی بین گندم کاران شهرستان کنگاور استان کرمانشاه

دوره 3، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 1-12

فائزه طاهرآبادی؛ محمد کریم معتمد؛ محمدرضا خالدیان


2. پهنه بندی تغییرات رطوبت خاک در شوری‌های متفاوت آب آبیاری تحت منبع خطی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 13-22

فیروزه جوادزاده؛ محمدرضا خالدیان؛ مریم نوابیان؛ پریسا شاهین‌رخسار


3. بررسی تأثیر صعود موئینگی در آبیاری قطره‌ای نواری زیرسطحی بر عمق کاشت

دوره 2، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 11-22

محسن قره شیخ بیات؛ محمدرضا خالدیان؛ محمدحسن بیگلویی؛ پریسا شاهین رخسار


4. بررسی عملکرد برنج تحت رژیم های مختلف آبیاری در یک دوره آمار هواشناسی طولانی‌مدت با مدل CropSyst

دوره 2، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 49-56

نرجس زارع؛ محمدرضا خالدیان؛ نادر پیرمرادیان؛ مجتبی رضایی


5. بررسی تعدادی از سامانه های آبیاری قطره ای در باغ های کیوی شرق استان گیلان

دوره 1، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 55-62

سلمان بامداد ماچیانی؛ محمدرضا خالدیان؛ محمدحسن بیگلویی؛ افشین اشرف زاده