نویسنده = حسین دهقانی سانیج
ارتقاء اثربخشی و عملکرد سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت در منطقه فارس

دوره 4، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 37-44

سید ابراهیم دهقانیان؛ حسین دهقانی سانیج؛ محمد مهدی نخجوانی مقدم


کاربرد آب‌شور در آبیاری قطره ای

دوره 4، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 1-8

سید علی‌محمد چراغی؛ حسین دهقانی سانیج


کاربرد سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی و پارامترهای مدیریت آن در زراعت ذرت

دوره 3، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 39-52

حسین دهقانی سانیج؛ الهه کنعانی؛ مجید حمامی