کلیدواژه‌ها = آبیاری سطحی
تاثیر مدیریت آبیاری در شرایط باغدار بر بهره‌وری آب آبیاری درختان پسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

امیر اسلامی؛ محمد شاکر؛ اکبر جوکار


اثربخشی سطوح مختلف کودی در کودآبیاری سطحی و قطره‌ای

دوره 8، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 1-14

رضا دلباز؛ حامد ابراهیمیان؛ فریبرز عباسی؛ آرزو نازی قمشلو


ساخت حسگر رطوبتی به‌منظور آبیاری هوشمند و تعیین محل مناسب نصب آن برای دستور توقف آبیاری با هدف جلوگیری از تلفات آب

دوره 6، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 21-36

مسعود پورغلام آمیجی؛ عبدالمجید لیاقت؛ محمد حسین ولی؛ حمیدرضا پارسامهر


بررسی شاخص‌های عملکرد آبیاری و تولید ذرت علوفه‌ای براساس کم آبیاری در انتهای جویچه

دوره 6، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 145-154

ابراهیم وطن خواه؛ حامد ابراهیمیان؛ طاها معارفی