کلیدواژه‌ها = کم‌آبیاری
اثر سطوح مختلف آب آبیاری و مقادیر شوری بر وزن ژل و رشد آلوئه‌ورا (Aloe vera L.) در دو فصل مختلف برداشت (مطالعه موردی: شهرستان امیدیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

حسین حمیدی؛ عبدعلی ناصری؛ سعید برومند نسب؛ موسی مسکر باشی؛ محمد الباجی


بررسی برهمکنش سطوح آبیاری و بافت خاک برعملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری مصرف آب گیاه شاهی

دوره 9، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 59-72

صابر جمالی؛ حسین بانژاد؛ عباس صفری‌زاده ثانی


ارزیابی مدل‌های AquaCrop و WOFOST در شبیه‌سازی عملکرد سیب‌زمینی تحت شرایط مختلف تنش آبی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 1-14

محمد علی انصاری؛ اصلان اگدرنژاد؛ نیازعلی ابراهیمی پاک


اثر توأم رژیم‌های آبیاری و عمق کار‌گذاری لوله‌های قطره‌چکان‌دار بر بهره‌وری آب کلزا

دوره 7، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 91-102

نادر کوهی چله کران؛ حمید نجفی نژاد؛ حسین دهقانی سانیج؛ الهه کنعانی


تاثیر آب مغناطیسی بر خصوصیات رشدی ریحان تحت کم آبیاری و آبیاری ناقص ریشه

دوره 7، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 149-158

طاهره حیدری؛ بهاره شاهدی؛ حسین بانژاد


شبیه‌سازی عملکرد و کارایی مصرف آب چغندرقند برای دورهای مختلف آبیاری

دوره 7، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 11-22

حسن سیاحی؛ اصلان اگدرنژاد؛ نیازعلی ابراهیمی پاک


تعیین توابع تولید و بهره‌وری آب در هیبریدهای مرسوم کلزا (مطالعه موردی شهرستان میاندوآب)

دوره 7، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 83-94

مینا رحیمی؛ وحید رضا وردی نژاد؛ حیدر طایفه رضایی


تأثیر کم‌آبیاری در بهره‌برداری پایدار منابع آب زیرزمینی دشت نیشابور

دوره 6، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 1-12

سید ابوالقاسم حقایقی مقدم؛ مجید علی‌حوری


مدیریت آبیاری در کشت گل محمدی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 35-48

فرحناز سهراب؛ قاسم زارعی


بررسی مزرعه‌ای عملکرد و بهره‌وری آب ژنوتیپ‌های مختلف گندم

دوره 2، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 1-10

وحید رضا وردی نژاد؛ محمد رضایی


کاربرد مدل Aquacrop در شرایط کم آبیاری و مدیریت‌های مختلف کشت ذرت دانه‌ای تحت آبیاری قطره‌ای

دوره 1، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 21-30

وحیدرضا وردی نژاد؛ مهران دوستی رضایی؛ سینا بشارت؛ حسین رضایی؛ جمال احمد آلی