کلیدواژه‌ها = شوری خاک
بررسی حجم آب کاربردی و بهره‌وری آب در باغات لیموشیرین استان فارس

دوره 10، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 83-94

محمدعلی شاهرخ نیا؛ سید ابراهیم دهقانیان؛ امیر اسلامی؛ فریبرز عباسی


کاربرد آب‌شور در آبیاری قطره ای

دوره 4، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 1-8

سید علی‌محمد چراغی؛ حسین دهقانی سانیج