کلیدواژه‌ها = کارایی مصرف آب
تعداد مقالات: 6
1. مدیریت مصرف آب در جنگل‌کاری مناطق خشک و نیمه خشک از طریق تعیین نیاز آبی و آستانه تحمل به خشکی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 59-66

محمدهادی راد؛ محمد حسن عصاره؛ محمد خسروشاهی؛ مهدی سلطانی


3. معرفی قابلیت‌های سامانه‌های آبیاری قطره‌ای عمقی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-10

افشین یوسف گمرکچی


4. قابلیت ها و محدودیت های سامانه های آبیاری زیرسطحی در یک مزرعه یونجه

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-10

افشین یوسف گمرکچی


5. مسائل و راهکارهای افزایش کارایی مصرف آب در مزارع کشور

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 33-48

نادر حیدری


6. مناسب‌ترین الگوی زراعی در منطقه جیرفت بر اساس شاخص کارایی مصرف آب

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 43-53

محمد ذونعمت کرمانی؛ حسین دهقانی سانیج؛ رسول اسدی