کلیدواژه‌ها = نیاز آبی گیاه
تحلیل حساسیت پارامترهای رشد گیاهی برای ارزیابی مدل AquaCrop در شبیه‌سازی عملکرد گیاه سیب‌زمینی در مدیریت‌های مختلف کم‌ آبیاری در کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

حمید نیسی؛ اصلان اگدرنژاد؛ سالومه سپهری


بررسی حجم آب آبیاری و بهره‌وری آب نخلستان‌ها در استان فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

محمدعلی شاهرخ نیا؛ علیرضا حسن‌اقلی؛ فریبرز عباسی


اندازه‌گیری حجم آب آبیاری و بهره‌وری آب باغات انار در کشور

دوره 9، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 57-72

محمدعلی شاهرخ نیا؛ فریبرز عباسی؛ ابوالفضل ناصری؛ سید ابوالقاسم حقایقی مقدم؛ مصطفی گودرزی؛ مسعود فرزام نیا؛ حسین پرویزی؛ سید حسن موسوی فضل؛ محمد مهدی قاسمی


ارزیابی پتانسیل توسعه آبیاری تحت فشار در دشت قزوین با روش تحلیل سلسله مراتبی و الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان

دوره 7، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 15-30

امید رجا؛ فرهاد میرزایی؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ محمد هوشمند؛ محمد صالح؛ فرشته بالوی