تعداد مقالات: 144

2. تبیین رابطه شوری آب آبیاری و شوری خاک

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-8

سید علی‌محمد چراغی؛ مهدی کریمی


3. عوامل مؤثر بر پذیرش آبیاری بارانی بین گندم کاران شهرستان کنگاور استان کرمانشاه

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-12

فائزه طاهرآبادی؛ محمد کریم معتمد؛ محمدرضا خالدیان


4. کاربرد آب‌شور در آبیاری قطره ای

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-8

سید علی‌محمد چراغی؛ حسین دهقانی سانیج


5. قابلیت ها و محدودیت های سامانه های آبیاری زیرسطحی در یک مزرعه یونجه

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-10

افشین یوسف گمرکچی


6. آبشویی و اصلاح اراضی شور و سدیمی، بخش دوم: اثر عوامل محیطی و سیستمی بر روش های آبشویی اراضی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-12

مجید شریفی پور؛ عبدعلی ناصری؛ عبدالرحیم هوشمند؛ علیرضا حسن اقلی؛ هادی معاضد


7. بررسی مزرعه‌ای عملکرد و بهره‌وری آب ژنوتیپ‌های مختلف گندم

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-10

وحید رضا وردی نژاد؛ محمد رضایی


8. تطبیق یافته‌های تحقیقاتی با وضع موجود در اراضی تحت کشت گندم در شرایط شور

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-10

سید علی محمد چراغی؛ سید ابراهیم دهقانیان


9. راهبردهای مدیریت خشکسالی کشاورزان گندم‌کار در شهرستان کرمانشاه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-12

لیدا شرفی؛ کیومرث زرافشانی


10. بهره وری آب کشاورزی در استان خراسان رضوی (وضعیت موجود، روش‌های ارتقاء، چشم‌انداز توسعه)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-10

سید ابوالقاسم حقایقی مقدم؛ حسین دهقانی سانیج


11. تأثیر کم‌آبیاری در بهره‌برداری پایدار منابع آب زیرزمینی دشت نیشابور

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-12

سید ابوالقاسم حقایقی مقدم؛ مجید علی‌حوری


12. معرفی قابلیت‌های سامانه‌های آبیاری قطره‌ای عمقی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-10

افشین یوسف گمرکچی


13. ارزیابی مدل‌های AquaCrop و WOFOST در شبیه‌سازی عملکرد سیب‌زمینی تحت شرایط مختلف تنش آبی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-14

محمد علی انصاری؛ اصلان اگدرنژاد؛ نیازعلی ابراهیمی پاک


14. بررسی اثربخشی سطوح مختلف کودی در کودآبیاری سطحی و قطره‌ای به کمک فراتحلیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1400

رضا دلباز؛ حامد ابراهیمیان؛ فریبرز عباسی؛ آرزو نازی قمشلو


15. عوامل مؤثر بر میزان مشارکت شالی‌کاران در حفظ و نگهداری کانال‌های آبیاری پوشش‌دار درجه سه

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 9-18

محمدجواد زالی پور؛ محمد کریم معتمد


16. مروری بر روش‌ها‌ی بهره‌برداری خودکار در سامانه‌های آبیاری تحت‌فشار

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 9-20

افشین یوسف گمرکچی؛ عاطفه پرورش ریزی


18. مدیریت آبیاری زیتون

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 11-24

جلال جوادی مقدم؛ قاسم زارعی


19. بررسی تأثیر صعود موئینگی در آبیاری قطره‌ای نواری زیرسطحی بر عمق کاشت

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 11-22

محسن قره شیخ بیات؛ محمدرضا خالدیان؛ محمدحسن بیگلویی؛ پریسا شاهین رخسار


20. کاربرد و مدیریت آب شور و لب شور در خربزه دیررس سبزوار

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 11-18

جواد باغانی؛ مهدی عزیزی؛ محمد کریمی


21. برآورد تأثیر مقدار آب مصرفی بر بهره‌وری آب و شکاف عملکرد برنج با استفاده از تصاویر ماهواره لندست و مدل رشد گیاهی (مطالعه موردی: شبکه سفیدرود)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 11-18

مجتبی رضایی؛ مجید وظیفه دوست؛ ناصر دواتگر؛ ابراهیم امیری؛ علی شاه نظری؛ محمود رائینی سرجاز


22. استفاده از آب‌های شور برای تولید پایدار گندم

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 11-20

علیرضا کیانی؛ نورمحمد آبیار


23. پهنه بندی تغییرات رطوبت خاک در شوری‌های متفاوت آب آبیاری تحت منبع خطی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 13-22

فیروزه جوادزاده؛ محمدرضا خالدیان؛ مریم نوابیان؛ پریسا شاهین‌رخسار


24. تغییر اقلیم و راهکارهای سازگاری با آن در کشاورزی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 13-26

نادر حیدری


25. مزیت کاربرد آبیاری قطره‌ای (نواری) زیر سطحی در کشت گوجه‌فرنگی تحت مدیریت‌های مختلف آبیاری

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 13-20

محمد جلینی؛ علیرضا سبحانی؛ محمد کریمی