تبیین رابطه شوری آب آبیاری و شوری خاک

دوره 3، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 1-8

سید علی‌محمد چراغی؛ مهدی کریمی


عوامل مؤثر بر پذیرش آبیاری بارانی بین گندم کاران شهرستان کنگاور استان کرمانشاه

دوره 3، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 1-12

فائزه طاهرآبادی؛ محمد کریم معتمد؛ محمدرضا خالدیان


کاربرد آب‌شور در آبیاری قطره ای

دوره 4، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 1-8

سید علی‌محمد چراغی؛ حسین دهقانی سانیج


آبشویی و اصلاح اراضی شور و سدیمی، بخش دوم: اثر عوامل محیطی و سیستمی بر روش های آبشویی اراضی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 1-12

مجید شریفی پور؛ عبدعلی ناصری؛ عبدالرحیم هوشمند؛ علیرضا حسن اقلی؛ هادی معاضد


بررسی مزرعه‌ای عملکرد و بهره‌وری آب ژنوتیپ‌های مختلف گندم

دوره 2، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 1-10

وحید رضا وردی نژاد؛ محمد رضایی


تطبیق یافته‌های تحقیقاتی با وضع موجود در اراضی تحت کشت گندم در شرایط شور

دوره 1، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 1-10

سید علی محمد چراغی؛ سید ابراهیم دهقانیان


راهبردهای مدیریت خشکسالی کشاورزان گندم‌کار در شهرستان کرمانشاه

دوره 1، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 1-12

لیدا شرفی؛ کیومرث زرافشانی


بهره وری آب کشاورزی در استان خراسان رضوی (وضعیت موجود، روش‌های ارتقاء، چشم‌انداز توسعه)

دوره 5، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 1-10

سید ابوالقاسم حقایقی مقدم؛ حسین دهقانی سانیج


تأثیر کم‌آبیاری در بهره‌برداری پایدار منابع آب زیرزمینی دشت نیشابور

دوره 6، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 1-12

سید ابوالقاسم حقایقی مقدم؛ مجید علی‌حوری


معرفی قابلیت‌های سامانه‌های آبیاری قطره‌ای عمقی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 1-10

افشین یوسف گمرکچی


ارزیابی مدل‌های AquaCrop و WOFOST در شبیه‌سازی عملکرد سیب‌زمینی تحت شرایط مختلف تنش آبی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 1-14

محمد علی انصاری؛ اصلان اگدرنژاد؛ نیازعلی ابراهیمی پاک


اثربخشی سطوح مختلف کودی در کودآبیاری سطحی و قطره‌ای

دوره 8، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 1-14

رضا دلباز؛ حامد ابراهیمیان؛ فریبرز عباسی؛ آرزو نازی قمشلو


بررسی حجم آب آبیاری و بهره‌وری آب نخلستان‌ها در استان فارس

دوره 9، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 1-16

محمدعلی شاهرخ نیا؛ علیرضا حسن‌اقلی؛ فریبرز عباسی


تاثیر مدیریت آبیاری در شرایط باغدار بر بهره‌وری آب آبیاری درختان پسته

دوره 10، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 1-14

امیر اسلامی؛ محمد شاکر؛ اکبر جوکار


اثر آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی در شرایط حضور سطح ایستابی شور و کم عمق بر توزیع دوبعدی رطوبت و شوری خاک، ویژگی‌های مورفولوژیکی و عملکرد ذرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1402

سیما عبدلی؛ احمد فرخیان فیروزی؛ فریبرز عباسی؛ عبدعلی ناصری


مروری بر روش‌ها‌ی بهره‌برداری خودکار در سامانه‌های آبیاری تحت‌فشار

دوره 4، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 9-20

افشین یوسف گمرکچی؛ عاطفه پرورش ریزی


مدیریت آبیاری زیتون

دوره 5، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 11-24

جلال جوادی مقدم؛ قاسم زارعی


بررسی تأثیر صعود موئینگی در آبیاری قطره‌ای نواری زیرسطحی بر عمق کاشت

دوره 2، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 11-22

محسن قره شیخ بیات؛ محمدرضا خالدیان؛ محمدحسن بیگلویی؛ پریسا شاهین رخسار


کاربرد و مدیریت آب شور و لب شور در خربزه دیررس سبزوار

دوره 1، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 11-18

جواد باغانی؛ مهدی عزیزی؛ محمد کریمی


برآورد تأثیر مقدار آب مصرفی بر بهره‌وری آب و شکاف عملکرد برنج با استفاده از تصاویر ماهواره لندست و مدل رشد گیاهی (مطالعه موردی: شبکه سفیدرود)

دوره 5، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 11-18

مجتبی رضایی؛ مجید وظیفه دوست؛ ناصر دواتگر؛ ابراهیم امیری؛ علی شاه نظری؛ محمود رائینی سرجاز