تعداد مقالات: 156

2. تبیین رابطه شوری آب آبیاری و شوری خاک

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-8

سید علی‌محمد چراغی؛ مهدی کریمی


3. عوامل مؤثر بر پذیرش آبیاری بارانی بین گندم کاران شهرستان کنگاور استان کرمانشاه

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-12

فائزه طاهرآبادی؛ محمد کریم معتمد؛ محمدرضا خالدیان


4. کاربرد آب‌شور در آبیاری قطره ای

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-8

سید علی‌محمد چراغی؛ حسین دهقانی سانیج


5. قابلیت ها و محدودیت های سامانه های آبیاری زیرسطحی در یک مزرعه یونجه

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-10

افشین یوسف گمرکچی


6. آبشویی و اصلاح اراضی شور و سدیمی، بخش دوم: اثر عوامل محیطی و سیستمی بر روش های آبشویی اراضی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-12

مجید شریفی پور؛ عبدعلی ناصری؛ عبدالرحیم هوشمند؛ علیرضا حسن اقلی؛ هادی معاضد


7. بررسی مزرعه‌ای عملکرد و بهره‌وری آب ژنوتیپ‌های مختلف گندم

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-10

وحید رضا وردی نژاد؛ محمد رضایی


8. تطبیق یافته‌های تحقیقاتی با وضع موجود در اراضی تحت کشت گندم در شرایط شور

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-10

سید علی محمد چراغی؛ سید ابراهیم دهقانیان


9. راهبردهای مدیریت خشکسالی کشاورزان گندم‌کار در شهرستان کرمانشاه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-12

لیدا شرفی؛ کیومرث زرافشانی


10. بهره وری آب کشاورزی در استان خراسان رضوی (وضعیت موجود، روش‌های ارتقاء، چشم‌انداز توسعه)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-10

سید ابوالقاسم حقایقی مقدم؛ حسین دهقانی سانیج


11. تأثیر کم‌آبیاری در بهره‌برداری پایدار منابع آب زیرزمینی دشت نیشابور

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-12

سید ابوالقاسم حقایقی مقدم؛ مجید علی‌حوری


12. معرفی قابلیت‌های سامانه‌های آبیاری قطره‌ای عمقی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-10

افشین یوسف گمرکچی


13. ارزیابی مدل‌های AquaCrop و WOFOST در شبیه‌سازی عملکرد سیب‌زمینی تحت شرایط مختلف تنش آبی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-14

محمد علی انصاری؛ اصلان اگدرنژاد؛ نیازعلی ابراهیمی پاک


14. اثربخشی سطوح مختلف کودی در کودآبیاری سطحی و قطره‌ای

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-14

رضا دلباز؛ حامد ابراهیمیان؛ فریبرز عباسی؛ آرزو نازی قمشلو


15. عوامل مؤثر بر میزان مشارکت شالی‌کاران در حفظ و نگهداری کانال‌های آبیاری پوشش‌دار درجه سه

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 9-18

محمدجواد زالی پور؛ محمد کریم معتمد


16. مروری بر روش‌ها‌ی بهره‌برداری خودکار در سامانه‌های آبیاری تحت‌فشار

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 9-20

افشین یوسف گمرکچی؛ عاطفه پرورش ریزی


18. مدیریت آبیاری زیتون

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 11-24

جلال جوادی مقدم؛ قاسم زارعی


19. بررسی تأثیر صعود موئینگی در آبیاری قطره‌ای نواری زیرسطحی بر عمق کاشت

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 11-22

محسن قره شیخ بیات؛ محمدرضا خالدیان؛ محمدحسن بیگلویی؛ پریسا شاهین رخسار


20. کاربرد و مدیریت آب شور و لب شور در خربزه دیررس سبزوار

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 11-18

جواد باغانی؛ مهدی عزیزی؛ محمد کریمی


21. برآورد تأثیر مقدار آب مصرفی بر بهره‌وری آب و شکاف عملکرد برنج با استفاده از تصاویر ماهواره لندست و مدل رشد گیاهی (مطالعه موردی: شبکه سفیدرود)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 11-18

مجتبی رضایی؛ مجید وظیفه دوست؛ ناصر دواتگر؛ ابراهیم امیری؛ علی شاه نظری؛ محمود رائینی سرجاز


22. استفاده از آب‌های شور برای تولید پایدار گندم

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 11-20

علیرضا کیانی؛ نورمحمد آبیار


23. پهنه بندی تغییرات رطوبت خاک در شوری‌های متفاوت آب آبیاری تحت منبع خطی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 13-22

فیروزه جوادزاده؛ محمدرضا خالدیان؛ مریم نوابیان؛ پریسا شاهین‌رخسار


24. تغییر اقلیم و راهکارهای سازگاری با آن در کشاورزی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 13-26

نادر حیدری


25. مزیت کاربرد آبیاری قطره‌ای (نواری) زیر سطحی در کشت گوجه‌فرنگی تحت مدیریت‌های مختلف آبیاری

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 13-20

محمد جلینی؛ علیرضا سبحانی؛ محمد کریمی