دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

ارائه مدلی برای تخصیص آب شبکه آبیاری و زهکشی با استفاده از روش های هوشمند تکاملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1400

امید جهاندیده؛ سمیه امامی


تحلیل حساسیت پارامترهای رشد گیاه ذرت در مدل AquaCrop تحت بر همکنش تنش آبی و کود نیتروژن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1400

سید کیومرث پژوهیده؛ اصلان اگدرنژاد؛ فریبرز عباسی


تحلیل حساسیت پارامترهای رشد گیاهی برای ارزیابی مدل AquaCrop در شبیه‌سازی عملکرد گیاه سیب‌زمینی در مدیریت‌های مختلف کم‌ آبیاری در کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

حمید نیسی؛ اصلان اگدرنژاد؛ سالومه سپهری


نمک‌زدایی بیولوژیکی آب شور و دریا با استفاده از جلبک‌های دونالیلاسالینا و کلرلاولگاریس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1400

اسما مویدی؛ بهمن یارقلی؛ ابراهیم پذیرا؛ حسین بابازاده


اندازه‌گیری حجم آب آبیاری و بهره‌وری آب باغات انار در کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1400

محمدعلی شاهرخ نیا؛ فریبرز عباسی؛ ابوالفضل ناصری؛ سید ابوالقاسم حقایقی مقدم؛ مصطفی گودرزی؛ مسعود فرزام نیا؛ حسین پرویزی؛ سید حسن موسوی فضل؛ محمد مهدی قاسمی


مقاله مروری

مرور و بررسی سیاست ها و برنامه های ارتقاء تولید و بهرهوری آب گندم در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

نادر حیدری


مقاله پژوهشی

پتانسیل‌یابی اراضی دیم استان قزوین جهت انجام آبیاری تکمیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1401

هادی رمضانی اعتدالی؛ فراز گرگین پاوه؛ علیرضا توکلی


قیمت‌گذاری اقتصادی آب برای محصولات کشاورزی منتخب به روش رمزی در شبکه آبیاری ناحیه شمال خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1401

معصومه لیلی زاده؛ علیرضا جرجرزاده؛ اصلان اگدرنژاد


عوامل مؤثر بر رضایت مشتری از خدمات‌ شبکه‏های آبیاری شمال خوزستان براساس مدل شکاف کیفیت خدمات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1401

محمدمهدی مهتدی؛ غلامرضا هفت تنانیان


مدیریت زهاب های‌ حاصل از آبیاری زراعت نیشکر در دشت خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

فائزه رجب زاده؛ ابراهیم پذیرا


اثر روش های مختلف آبیاری تکمیلی بر خصوصیات زایشی و بهره‌وری آب انجیر دیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

امیر اسلامی؛ مسلم جعفری؛ مریم خزاعی