دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی حجم آب آبیاری و بهره‌وری آب نخلستان‌ها در استان فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

محمدعلی شاهرخ نیا؛ علیرضا حسن‌اقلی؛ فریبرز عباسی


بررسی اثر کم‌آبیاری پایدار و مالچ آلی بر بهره‌وری آب و عملکرد درختان سیب رقم ”گرانی اسمیت“ در زمان برداشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

هدیه hediyeh؛ رضا فتوحی قزوینی؛ محمود قاسم‌نژاد؛ محمدرضا خالدیان


بهینه سازی الگوی کشت در چاه های کشاورزی با قیود تحویل حجمی ماهانه و سالانه (مطالعه موردی : دشت قزوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

سمانه احسانی کلی کند؛ بیژن نظری؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ عباس ستوده نیا


تاثیر مدیریت آبیاری در شرایط باغدار بر بهره‌وری آب آبیاری درختان پسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

امیر اسلامی؛ محمد شاکر؛ اکبر جوکار


تحلیل حساسیت پارامترهای رشد سیب‌زمینی با مدل AquaCrop تحت مدیریت‌های مختلف آبیاری (مطالعه موردی شهرکرد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

ناجی بوعذار؛ اصلان اگدرنژاد؛ سعید برومندنسب


بررسی برهمکنش سطوح آبیاری و بافت خاک برعملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری مصرف آب گیاه شاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

صابر جمالی؛ حسین بانژاد؛ عباس صفری‌زاده ثانی


ارزیابی اقتصادی عملکرد ذرت دانه ای در شرایط کم آبیاری موجی و یک در میان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

اکبر مهری؛ امیر سلطانی محمدی؛ حامد ابراهیمیان؛ سعید برومندنسب


اثر سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کینوا رقم Giza-1

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

صابر جمالی؛ محمد نادریان‌فر؛ حسین انصاری


مقاله فنی-ترویجی

فرصت‌ها و چالش‌های استفاده از برنامه‌های هوشمند تلفن همراه در آبیاری محصولات کشاورزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

مهسا حیدری؛ محمدرضا خالدیان؛ محمدحسن بیگلویی؛ محمود قاسم‌نژاد


مقاله پژوهشی

بررسی بهره وری آب و بعضی خصوصیات گیاه نعناع فلفلی در شرایط تنش آبی و شوری در حضور سلنیوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

وحید شمس آبادی؛ حسین بانژاد؛ حسین انصاری؛ سید حسین نعمتی


اثر رژیم‌های مختلف آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی دانه و روغن بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) تحت تاثیر اتانول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

حمیدرضا ذاکرین؛ رضا احمدی شریف؛ معرفت مصطفوی راد؛ سعید سیف زاده؛ سید علیرضا ولدآبادی


امکان‌سنجی کاربرد سامانه‌های مختلف آبیاری در اراضی شهرستان نهاوند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

فاطمه شهبازی؛ محمدکریم معتمد؛ محمدرضا خالدیان؛ علی قدمی فیروز آبادی