دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تاثیر مدیریت آبیاری در شرایط باغدار بر بهره‌وری آب آبیاری درختان پسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

امیر اسلامی؛ محمد شاکر؛ اکبر جوکار


تحلیل حساسیت پارامترهای رشد گیاهی برای ارزیابی مدل AquaCrop در شبیه‌سازی عملکرد گیاه سیب‌زمینی در مدیریت‌های مختلف کم‌ آبیاری در کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

حمید نیسی؛ اصلان اگدرنژاد؛ سالومه سپهری


اثر سطوح مختلف آب آبیاری و مقادیر شوری بر وزن ژل و رشد آلوئه‌ورا (Aloe vera L.) در دو فصل مختلف برداشت (مطالعه موردی: شهرستان امیدیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

حسین حمیدی؛ عبدعلی ناصری؛ سعید برومند نسب؛ موسی مسکر باشی؛ محمد الباجی


ارزیابی اثرات تغییرات کاربری اراضی و نوع کشت بر تغییرات حجم آب ورودی به دریاچه ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

حسن گل محمدی؛ کیومرث روشنگر؛ محمدتقی اعلمی


اثر آبیاری تکمیلی و کاربرد برگی سالیسیلیک اسید بر عملکرد کمی و کیفی دانه و روغن بادام زمینی (Arachis hypogaea L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

محراب مهری چروده؛ معرفت مصطفوی راد؛ حمیدرضا ذاکرین؛ سعید سیف زاده؛ سید علیرضا ولدآبادی


بررسی حجم آب کاربردی و بهره‌وری آب در باغات لیموشیرین استان فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

محمدعلی شاهرخ نیا؛ سید ابراهیم دهقانیان؛ امیر اسلامی؛ فریبرز عباسی


بررسی تاثیر کاربرد تنش خشکی و شوری بر رنگیزه‎های فتوسنتزی و غلظت عناصر نعناع فلفلی (Mentha Piperita L) در شرایط سلنیوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

وحید شمس آبادی؛ حسین بانژاد؛ حسین انصاری؛ سید حسین نعمتی


برآورد پتانسیل تابش و میزان پوشش کانال آبیاری با استفاده از صفحات خورشیدی (مطالعه موردی: کانال آب‌رسان سد نوروزلو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

میلاد رضائی؛ رسول ایلخانی پور


مقاله مروری

مروری برتحقیقات انجام شده در زمینه سرمازدگی و یخبندان از سال 1954 تا 2022 (تحلیل بیبلیومتریک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

مبینا عبدالهی فوزی؛ بهرام بختیاری؛ کورش قادری


مقاله پژوهشی

تعیین قیمت سایه‌ای آب با کمک مدل برنامه ریزی فازی محدودیت شانس، مطالعه موردی: شبکه آبیاری قزوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

حامد مازندرانی زاده؛ یاسمن شکوهی فر


ارزیابی شاخص‌های مختلف تمایز پوشش گیاهی و الگوریتم‌های پردازش تصویر برای تخمین بهره‌وری آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

سیدرضا حدادی؛ مسعود سلطانی؛ معصومه هاشمی


تحلیل حساسیت پارامترهای رشد گیاه ذرت در مدل AquaCrop تحت بر همکنش تنش آبی و کود نیتروژن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1402

سید کیومرث پژوهیده؛ اصلان اگدرنژاد؛ فریبرز عباسی


اثر آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی در شرایط حضور سطح ایستابی شور و کم عمق بر توزیع دوبعدی رطوبت و شوری خاک، ویژگی‌های مورفولوژیکی و عملکرد ذرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1402

سیما عبدلی؛ احمد فرخیان فیروزی؛ فریبرز عباسی؛ عبدعلی ناصری