دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-84 
2. پهنه بندی تغییرات رطوبت خاک در شوری‌های متفاوت آب آبیاری تحت منبع خطی

صفحه 13-22

فیروزه جوادزاده؛ محمدرضا خالدیان؛ مریم نوابیان؛ پریسا شاهین‌رخسار


5. استفاده از تصاویر ماهواره لندست در برآورد شاخص سطح برگ برنج در سطوح وسیع

صفحه 53-60

مجتبی رضایی؛ مجید وظیفه دوست؛ ناصر دواتگر؛ نادر پیرمرادیان؛ شیوا مختاری؛ علی شاه نظری؛ محمود رائینی سرجاز؛ ابراهیم امیری


7. عامل ناپیوستگی در نفوذ از جویچه تحت جریان ناپیوسته

صفحه 69-78

ابوالفضل ناصری؛ داود نیک‏نژاد؛ علیرضا حسن‏اقلی