دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15، شهریور 1400، صفحه 1-128 

مقاله پژوهشی

اثربخشی سطوح مختلف کودی در کودآبیاری سطحی و قطره‌ای

صفحه 1-14

رضا دلباز؛ حامد ابراهیمیان؛ فریبرز عباسی؛ آرزو نازی قمشلو


عملکرد مدل SaltMod در شبیه‌سازی سطح ایستابی، حجم و شوری زهاب در زهکشی آزاد و کنترل شده

صفحه 31-46

معصومه جعفری؛ بیژن نظری؛ عباس ستوده نیا؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ حمیدرضا جوانی


ضریب گیاهی گیاه دارویی گل مغربی (.Oenothera biennis L)

صفحه 47-58

اعظم غلامزاده؛ حسین انصاری؛ سید مجید هاشمی نیا؛ مجید عزیزی


تأثیر مدیریت آبیاری بر رشد و بهره‌وری مصرف آب گیاه ذرت تحت سطوح مختلف بیوچار

صفحه 67-76

مریم دهقانی احمدآبادی؛ علی شاهنظری؛ علی قدمی فیروز آبادی؛ محمد رضا اردکانی


مقاله پژوهشی

کارایی مدل‌ SWAP بروز رسانی شده با تصاویر ماهواره‌ای و مدل AquaCrop در شبیه سازی عملکرد برنج رقم هاشمی در استان گیلان

صفحه 89-102

آدینه عبدی؛ صفورا اسدی کپورچال؛ مجید وظیفه دوست؛ مجتبی رضایی؛ اصلان اگدرنژاد


مقاله ترویجی

تأثیر سیاست کاهش یارانه آب آبیاری بر تقاضای آب کشاورزان و سطح زیرکشت محصولات زراعی

صفحه 103-114

شجاع موسی پور سیاه جل؛ مهدی حسینی؛ محمود احمد پور برازجانی؛ محمد نوروزیان


مقاله پژوهشی

اثر آبیاری با پساب مغناطیسی تصفیه‌شده بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت

صفحه 115-128

مجتبی خوش روش؛ فاطمه عرفانیان؛ مسعود پورغلام آمیجی