نمایه نویسندگان

آ

 • آبسالان، شکراله محدودیت ها و راهکارهای زراعی افزایش کارائی مصرف آب گندم در اراضی دشت آزادگان در استان خوزستان [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 39-54]

ا

 • ابراهیمی پاک، نیازعلی برنامه‌ریزی آبیاری کلزا با استفاده از مدل AquaCrop در دشت قزوین [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 53-64]
 • احسانی، مریم تأثیر برداشت از آب‌های زیرزمینی بر درآمد کشاورزان مناطق بیابانی و غیر بیابانی ایران [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 29-36]
 • احسانی کلی کند، سمانه تعیین الگوی کشت بهینه باهدف سازگاری با کم آبی و افزایش درآمد کشاورزان در شرایط تحویل حجمی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 71-78]
 • احمدی، محسن برنامه‌ریزی آبیاری کلزا با استفاده از مدل AquaCrop در دشت قزوین [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 53-64]
 • احمد آلی، جمال کاربرد مدل Aquacrop در شرایط کم آبیاری و مدیریت‌های مختلف کشت ذرت دانه‌ای تحت آبیاری قطره‌ای [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 21-30]
 • احمدالی، خالد بررسی مسائل، مشکلات و اثرات زیست‌محیطی آبیاری موضعی نواری [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 59-72]
 • اسدی، رسول آبیاری با نسبت‌های مختلف پساب و اثرات آن بر خصوصیات شیمیایی خاک [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 29-38]
 • اسدی، رسول مناسب‌ترین الگوی زراعی در منطقه جیرفت بر اساس شاخص کارایی مصرف آب [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 43-53]
 • اسلامی، امیر الگوی توزیع رطوبت در خاک لومی شنی از یک منبع نقطه‌ای زیرسطحی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 67-80]
 • اسلامپور، سعیدرضا افزایش بهره وری آب با اصلاح الگوی آبیاری و یکپارچه سازی اراضی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 59-70]
 • اشرفی، مرتضی نقش آبیاری نوین بر بهره‌وری و کارآیی تولید انگورکاران استان خراسان رضوی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 53-60]
 • اشرف زاده، افشین بررسی تعدادی از سامانه های آبیاری قطره ای در باغ های کیوی شرق استان گیلان [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 55-62]
 • اکبری، مهدی مدیریت بهره‌برداری و نگهداری سامانه‌های آبیاری میکرو [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 31-42]
 • اگدرنژاد، اصلان برنامه‌ریزی آبیاری کلزا با استفاده از مدل AquaCrop در دشت قزوین [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 53-64]
 • امان زاده، بیت اله مدیریت آبیاری تکمیلی گونه ‌گاوزبان ایرانی (Echium amoenum fisch) در منطقه پایین‌دست دشت گیلان [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 63-70]
 • امیری، ابراهیم تأثیر مدیریت آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد، کارایی مصرف آب و تخمین تابع تولید در لوبیا Common Bean (مطالعه موردی: شهرستان آستانه‌اشرفیه) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 1-10]
 • امیری، ابراهیم استفاده از تصاویر ماهواره لندست در برآورد شاخص سطح برگ برنج در سطوح وسیع [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 53-60]
 • امیری، ابراهیم برآورد تأثیر مقدار آب مصرفی بر بهره‌وری آب و شکاف عملکرد برنج با استفاده از تصاویر ماهواره لندست و مدل رشد گیاهی (مطالعه موردی: شبکه سفیدرود) [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 11-18]

ب

 • باغانی، جواد کاربرد و مدیریت آب شور و لب شور در خربزه دیررس سبزوار [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 11-18]
 • باقر پور، حسین مروری بر حسگرها و فناوری شبکه حسگر بی‌سیم در بهینه‏سازی مصرف آب و نهاده‌های کشاورزی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 57-70]
 • بامداد ماچیانی، سلمان بررسی تعدادی از سامانه های آبیاری قطره ای در باغ های کیوی شرق استان گیلان [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 55-62]
 • بشارت، سینا کاربرد مدل Aquacrop در شرایط کم آبیاری و مدیریت‌های مختلف کشت ذرت دانه‌ای تحت آبیاری قطره‌ای [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 21-30]
 • بیگلویی، محمدحسن بررسی تأثیر صعود موئینگی در آبیاری قطره‌ای نواری زیرسطحی بر عمق کاشت [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 11-22]
 • بیگلویی، محمدحسن بررسی تعدادی از سامانه های آبیاری قطره ای در باغ های کیوی شرق استان گیلان [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 55-62]
 • بلالی، حمید تأثیر برداشت از آب‌های زیرزمینی بر درآمد کشاورزان مناطق بیابانی و غیر بیابانی ایران [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 29-36]
 • بهراملو، رضا کاهش تلفات نشت آب در استخرهای ذخیره با پوشش های ژئوممبران [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 58-49]
 • بهراملو، رضا وضعیت موجود منابع آب زیرزمینی و نقش بهره‌برداران کشاورزی در استفاده پایدار از آنها (مطالعه موردی در دشت‌های کبودرآهنگ و ملایر) [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 29-38]
 • بهراملو، رضا کاربرد ذرات ریزدانه در بسترسازی کانال‌های انتقال آب برای کاهش تلفات نشت در دشت همدان-بهار [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 53-62]

پ

 • پیرمرادیان، نادر استفاده از تصاویر ماهواره لندست در برآورد شاخص سطح برگ برنج در سطوح وسیع [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 53-60]
 • پیرمرادیان، نادر بررسی عملکرد برنج تحت رژیم های مختلف آبیاری در یک دوره آمار هواشناسی طولانی‌مدت با مدل CropSyst [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 49-56]
 • پیرمرادیان، نادر پایش زمانی و مکانی کیفیت منابع آب زیرزمینی در دشت‌های جنوبی استان فارس جهت استفاده در سیستم‌های آبیاری [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 63-74]
 • پرورش ریزی، عاطفه مروری بر روش‌ها‌ی بهره‌برداری خودکار در سامانه‌های آبیاری تحت‌فشار [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 9-20]
 • پورمحسنی، عباسعلی بررسی مسائل، مشکلات و اثرات زیست‌محیطی آبیاری موضعی نواری [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 59-72]

ت

 • تافته، آرش برنامه‌ریزی آبیاری کلزا با استفاده از مدل AquaCrop در دشت قزوین [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 53-64]

ج

 • جلینی، محمد مزیت کاربرد آبیاری قطره‌ای (نواری) زیر سطحی در کشت گوجه‌فرنگی تحت مدیریت‌های مختلف آبیاری [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 13-20]
 • جوادزاده، فیروزه پهنه بندی تغییرات رطوبت خاک در شوری‌های متفاوت آب آبیاری تحت منبع خطی [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 13-22]
 • جوادی مقدم، جلال مدیریت آبیاری زیتون [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 11-24]

چ

ح

 • حجازی جهرمی، کریم پایش زمانی و مکانی کیفیت منابع آب زیرزمینی در دشت‌های جنوبی استان فارس جهت استفاده در سیستم‌های آبیاری [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 63-74]
 • حیدری، نادر مسائل و راهکارهای مدیریت مشارکتی و انتقال مدیریت آبیاری در چهار شبکه‌ آبیاری کشور [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 11-22]
 • حیدری، نادر اصول و مبانی کاربرد شاخص راندمان آبیاری در مدیریت آب برای کشاورزی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 49-66]
 • حیدری، نادر تغییر اقلیم و راهکارهای سازگاری با آن در کشاورزی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 13-26]
 • حیدری، نادر مسائل و راهکارهای افزایش کارایی مصرف آب در مزارع کشور [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 33-48]
 • حیدری، نادر محدودیت ها و راهکارهای زراعی افزایش کارائی مصرف آب گندم در اراضی دشت آزادگان در استان خوزستان [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 39-54]
 • حسن‏اقلی، علیرضا عامل ناپیوستگی در نفوذ از جویچه تحت جریان ناپیوسته [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 69-78]
 • حسن اقلی، علیرضا آبشویی و اصلاح اراضی شور و سدیمی، بخش اول: مفاهیم نظری و روابط حاکم بر آبشویی نمک ها از نیمرخ خاک [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 39-48]
 • حسن اقلی، علیرضا آبشویی و اصلاح اراضی شور و سدیمی، بخش دوم: اثر عوامل محیطی و سیستمی بر روش های آبشویی اراضی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 1-12]
 • حسن اقلی، علیرضا ملاحظات کشاورزی، زیست‌محیطی و اقتصادی در تعیین عمق زهکش‌های زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه‌خشک - مطالعه موردی دشت آزادگان [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 71-80]
 • حقایقی مقدم، سید ابوالقاسم بهره وری آب کشاورزی در استان خراسان رضوی (وضعیت موجود، روش‌های ارتقاء، چشم‌انداز توسعه) [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 1-10]
 • حلاج زاده، هدا نقش آبیاری در نظام‌های مختلف بهره‌برداری در مناطق چای‌کاری [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 31-38]
 • حلاج زاده، هدا میزان آگاهی و مقبولیت استفاده از فاضلاب تصفیه‌شده در بین دانشجویان دانشگاه گیلان [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 47-54]
 • حمامی، مجید کاربرد سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی و پارامترهای مدیریت آن در زراعت ذرت [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 39-52]

خ

 • خالدیان، محمدرضا عوامل مؤثر بر پذیرش آبیاری بارانی بین گندم کاران شهرستان کنگاور استان کرمانشاه [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 1-12]
 • خالدیان، محمدرضا پهنه بندی تغییرات رطوبت خاک در شوری‌های متفاوت آب آبیاری تحت منبع خطی [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 13-22]
 • خالدیان، محمدرضا بررسی تأثیر صعود موئینگی در آبیاری قطره‌ای نواری زیرسطحی بر عمق کاشت [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 11-22]
 • خالدیان، محمدرضا بررسی عملکرد برنج تحت رژیم های مختلف آبیاری در یک دوره آمار هواشناسی طولانی‌مدت با مدل CropSyst [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 49-56]
 • خالدیان، محمدرضا بررسی تعدادی از سامانه های آبیاری قطره ای در باغ های کیوی شرق استان گیلان [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 55-62]
 • خالدیان، محمدرضا نیاز آبی و ضرایب گیاهی گل‌گاوزبان اروپایی در شهرستان رشت [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 37-42]
 • خان احمدی، مرتضی چشم‌انداز نمک‌زدایی آب برای مصارف کشاورزی [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 23-38]
 • خورشیدی، محمدباقر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ارقام گلرنگ در شرایط تنش کمبود آب [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 19-24]
 • خورشیدی بنام، محمدباقر مدل بندی تولید علوفه خشک در شرایط خشکی موضعی در ناحیه ریشه گیاه ذرت [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 23-32]

د

 • دلبری، معصومه دلبری آبیاری با نسبت‌های مختلف پساب و اثرات آن بر خصوصیات شیمیایی خاک [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 29-38]
 • دلگشا، فاطمه معرفی و اصلاح شاخص‌های آسیب‌پذیری آب آبیاری [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 55-64]
 • دهقانیان، سید ابراهیم ارتقاء اثربخشی و عملکرد سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت در منطقه فارس [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 37-44]
 • دهقانیان، سید ابراهیم تطبیق یافته‌های تحقیقاتی با وضع موجود در اراضی تحت کشت گندم در شرایط شور [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 1-10]
 • دهقانی سانیج، حسین کاربرد سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی و پارامترهای مدیریت آن در زراعت ذرت [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 39-52]
 • دهقانی سانیج، حسین کاربرد آب‌شور در آبیاری قطره ای [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 1-8]
 • دهقانی سانیج، حسین ارتقاء اثربخشی و عملکرد سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت در منطقه فارس [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 37-44]
 • دهقانی سانیج، حسین مناسب‌ترین الگوی زراعی در منطقه جیرفت بر اساس شاخص کارایی مصرف آب [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 43-53]
 • دهقانی سانیج، حسین بهره وری آب کشاورزی در استان خراسان رضوی (وضعیت موجود، روش‌های ارتقاء، چشم‌انداز توسعه) [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 1-10]
 • دواتگر، ناصر استفاده از تصاویر ماهواره لندست در برآورد شاخص سطح برگ برنج در سطوح وسیع [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 53-60]
 • دواتگر، ناصر اثر محدودیت آب بر مصرف نیتروژن در شالیزار و تأثیر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza Sativa) رقم هاشمی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 25-32]
 • دواتگر، ناصر برآورد تأثیر مقدار آب مصرفی بر بهره‌وری آب و شکاف عملکرد برنج با استفاده از تصاویر ماهواره لندست و مدل رشد گیاهی (مطالعه موردی: شبکه سفیدرود) [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 11-18]
 • دوستی رضایی، مهران کاربرد مدل Aquacrop در شرایط کم آبیاری و مدیریت‌های مختلف کشت ذرت دانه‌ای تحت آبیاری قطره‌ای [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 21-30]

ذ

 • ذونعمت کرمانی، محمد مناسب‌ترین الگوی زراعی در منطقه جیرفت بر اساس شاخص کارایی مصرف آب [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 43-53]

ر

 • رائینی سرجاز، محمود استفاده از تصاویر ماهواره لندست در برآورد شاخص سطح برگ برنج در سطوح وسیع [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 53-60]
 • رائینی سرجاز، محمود برآورد تأثیر مقدار آب مصرفی بر بهره‌وری آب و شکاف عملکرد برنج با استفاده از تصاویر ماهواره لندست و مدل رشد گیاهی (مطالعه موردی: شبکه سفیدرود) [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 11-18]
 • رضایی، حسین کاربرد مدل Aquacrop در شرایط کم آبیاری و مدیریت‌های مختلف کشت ذرت دانه‌ای تحت آبیاری قطره‌ای [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 21-30]
 • رضایی، مجتبی استفاده از تصاویر ماهواره لندست در برآورد شاخص سطح برگ برنج در سطوح وسیع [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 53-60]
 • رضایی، مجتبی بررسی عملکرد برنج تحت رژیم های مختلف آبیاری در یک دوره آمار هواشناسی طولانی‌مدت با مدل CropSyst [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 49-56]
 • رضایی، مجتبی برآورد تأثیر مقدار آب مصرفی بر بهره‌وری آب و شکاف عملکرد برنج با استفاده از تصاویر ماهواره لندست و مدل رشد گیاهی (مطالعه موردی: شبکه سفیدرود) [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 11-18]
 • رضایی، محمد بررسی مزرعه‌ای عملکرد و بهره‌وری آب ژنوتیپ‌های مختلف گندم [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 1-10]
 • رضازاده، عابد تأثیر روش آبیاری و تنش خشکی بر عملکرد و اجزاء عملکرد سیب‌زمینی (مطالعه موردی: بافت کرمان) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 23-30]
 • رضوانفر، احمد راهکارهای توسعه به‌کارگیری فناوری‌های مدیریت آب کشاورزی از دیدگاه کشاورزان شهرستان فلاورجان [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 61-67]
 • رمضانی، یوسف تأثیر روش آبیاری و تنش خشکی بر عملکرد و اجزاء عملکرد سیب‌زمینی (مطالعه موردی: بافت کرمان) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 23-30]
 • رمضانی اعتدالی، هادی تعیین الگوی کشت بهینه باهدف سازگاری با کم آبی و افزایش درآمد کشاورزان در شرایط تحویل حجمی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 71-78]

ز

 • زارع، نرجس بررسی عملکرد برنج تحت رژیم های مختلف آبیاری در یک دوره آمار هواشناسی طولانی‌مدت با مدل CropSyst [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 49-56]
 • زارعی، قاسم کاربرد تانسیومتر در بهینه‌سازی برنامه‌ریزی آبیاری توت‌فرنگی گلخانه‌ای [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 39-46]
 • زارعی، قاسم مدیریت آبیاری در کشت گل محمدی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 35-48]
 • زارعی، قاسم چشم‌انداز نمک‌زدایی آب برای مصارف کشاورزی [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 23-38]
 • زارعی، قاسم مدیریت آبیاری زیتون [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 11-24]
 • زالی پور، محمدجواد عوامل مؤثر بر میزان مشارکت شالی‌کاران در حفظ و نگهداری کانال‌های آبیاری پوشش‌دار درجه سه [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 9-18]
 • زرافشانی، کیومرث راهبردهای مدیریت خشکسالی کشاورزان گندم‌کار در شهرستان کرمانشاه [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 1-12]
 • زواره، محسن نیاز آبی و ضرایب گیاهی گل‌گاوزبان اروپایی در شهرستان رشت [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 37-42]

س

 • سالک زمانی، علی تحلیل کارآئی مصرف آب باران در تولید گندم دیم [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 79-84]
 • سبحانی، علیرضا مزیت کاربرد آبیاری قطره‌ای (نواری) زیر سطحی در کشت گوجه‌فرنگی تحت مدیریت‌های مختلف آبیاری [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 13-20]
 • ستوده نیا، عباس تعیین الگوی کشت بهینه باهدف سازگاری با کم آبی و افزایش درآمد کشاورزان در شرایط تحویل حجمی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 71-78]
 • سجودی، حسین کاربرد اینترنت اشیا در آبیاری هوشمند [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 19-28]
 • سجودی، زینب کاربرد اینترنت اشیا در آبیاری هوشمند [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 19-28]
 • سیف زاده، علیرضا نیاز آبی و ضرایب گیاهی گل‌گاوزبان اروپایی در شهرستان رشت [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 37-42]
 • سهراب، فرحناز مدیریت آبیاری در کشت گل محمدی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 35-48]

ش

 • شاهرخ نیا، محمدعلی اثر کم آبیاری بر عملکرد سه رقم گوجه‌فرنگی در دشت مرودشت [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 61-68]
 • شاهرخ نیا، محمدعلی روش‌های برآورد نشت در کانال‌ها و بررسی نشت و راندمان توزیع در شبکه آبیاری درودزن [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 27-36]
 • شاهرخ نیا، محمدعلی اثر افزایش رقوم سرریزهای اضطراری بر تغییرات دبی در شبکه آبیاری درودزن [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 19-28]
 • شاهرخ نیا، محمدعلی تأثیر پوشش کانال بر میزان نشت آب در کانال‌های آبیاری دشت کازرون با دو روش اندازه‌گیری مستقیم [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 43-52]
 • شاهین رخسار، پریسا کاربرد تانسیومتر در بهینه‌سازی برنامه‌ریزی آبیاری توت‌فرنگی گلخانه‌ای [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 39-46]
 • شاهین رخسار، پریسا اثر محدودیت آب بر مصرف نیتروژن در شالیزار و تأثیر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza Sativa) رقم هاشمی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 25-32]
 • شاهین رخسار، پریسا مدیریت آبیاری تکمیلی گونه ‌گاوزبان ایرانی (Echium amoenum fisch) در منطقه پایین‌دست دشت گیلان [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 63-70]
 • شاهین رخسار، پریسا بررسی تأثیر صعود موئینگی در آبیاری قطره‌ای نواری زیرسطحی بر عمق کاشت [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 11-22]
 • شاهین رخسار، پریسا نیاز آبی و ضرایب گیاهی گل‌گاوزبان اروپایی در شهرستان رشت [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 37-42]
 • شاهین‌رخسار، پریسا پهنه بندی تغییرات رطوبت خاک در شوری‌های متفاوت آب آبیاری تحت منبع خطی [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 13-22]
 • شاه نظری، علی استفاده از تصاویر ماهواره لندست در برآورد شاخص سطح برگ برنج در سطوح وسیع [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 53-60]
 • شاه نظری، علی برآورد تأثیر مقدار آب مصرفی بر بهره‌وری آب و شکاف عملکرد برنج با استفاده از تصاویر ماهواره لندست و مدل رشد گیاهی (مطالعه موردی: شبکه سفیدرود) [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 11-18]
 • شرفی، لیدا راهبردهای مدیریت خشکسالی کشاورزان گندم‌کار در شهرستان کرمانشاه [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 1-12]
 • شریفی پور، مجید آبشویی و اصلاح اراضی شور و سدیمی، بخش اول: مفاهیم نظری و روابط حاکم بر آبشویی نمک ها از نیمرخ خاک [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 39-48]
 • شریفی پور، مجید آبشویی و اصلاح اراضی شور و سدیمی، بخش دوم: اثر عوامل محیطی و سیستمی بر روش های آبشویی اراضی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 1-12]
 • شریفی پور، مجید ملاحظات کشاورزی، زیست‌محیطی و اقتصادی در تعیین عمق زهکش‌های زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه‌خشک - مطالعه موردی دشت آزادگان [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 71-80]
 • شکری واحد، حسن کاربرد تانسیومتر در بهینه‌سازی برنامه‌ریزی آبیاری توت‌فرنگی گلخانه‌ای [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 39-46]
 • شکری واحد، حسن اثر محدودیت آب بر مصرف نیتروژن در شالیزار و تأثیر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza Sativa) رقم هاشمی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 25-32]
 • شمس نیا، سید امیر پایش زمانی و مکانی کیفیت منابع آب زیرزمینی در دشت‌های جنوبی استان فارس جهت استفاده در سیستم‌های آبیاری [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 63-74]
 • شنوا، معصومه میزان آگاهی و مقبولیت استفاده از فاضلاب تصفیه‌شده در بین دانشجویان دانشگاه گیلان [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 47-54]
 • شهیدی، نعیم پایش زمانی و مکانی کیفیت منابع آب زیرزمینی در دشت‌های جنوبی استان فارس جهت استفاده در سیستم‌های آبیاری [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 63-74]

ط

 • طاهرآبادی، فائزه عوامل مؤثر بر پذیرش آبیاری بارانی بین گندم کاران شهرستان کنگاور استان کرمانشاه [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 1-12]
 • طهماسبی، اصغر بازار آب و وعده‌های آن برای مدیریت تقاضای آب [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 45-52]

ع

 • عباسی، نادر کاهش تلفات نشت آب در استخرهای ذخیره با پوشش های ژئوممبران [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 58-49]
 • عباسی، نادر مدیریت آبیاری تکمیلی گونه ‌گاوزبان ایرانی (Echium amoenum fisch) در منطقه پایین‌دست دشت گیلان [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 63-70]
 • عبدزاد گوهری، علی تأثیر مدیریت آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد، کارایی مصرف آب و تخمین تابع تولید در لوبیا Common Bean (مطالعه موردی: شهرستان آستانه‌اشرفیه) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 1-10]
 • عبدی قاضی‏‏‏ جهان، اکبر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ارقام گلرنگ در شرایط تنش کمبود آب [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 19-24]
 • عربی، مصطفی نقش آبیاری نوین بر بهره‌وری و کارآیی تولید انگورکاران استان خراسان رضوی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 53-60]
 • عزت پور، ساناز جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ارقام گلرنگ در شرایط تنش کمبود آب [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 19-24]
 • عزیزی، مهدی کاربرد و مدیریت آب شور و لب شور در خربزه دیررس سبزوار [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 11-18]
 • عسکری بزایه، فاطمه بازار آب و وعده‌های آن برای مدیریت تقاضای آب [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 45-52]
 • عسگری بزایه، فاطمه حکمرانی آب: مروری بر مفاهیم، چالش‌ها، ابزارها و تدابیر نهادی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 25-34]
 • علی‏ حوری، مجید دور و عمق مناسب آبیاری در مرحله رشد رویشی خرمای رقم برحی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 21-28]
 • علیان غیاثی، عبدالمطلب اثر کم آبیاری بر عملکرد سه رقم گوجه‌فرنگی در دشت مرودشت [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 61-68]
 • علیان غیاثی، عبدالمطلب روش‌های برآورد نشت در کانال‌ها و بررسی نشت و راندمان توزیع در شبکه آبیاری درودزن [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 27-36]
 • علیزاده، حمزه علی ملاحظات کشاورزی، زیست‌محیطی و اقتصادی در تعیین عمق زهکش‌های زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه‌خشک - مطالعه موردی دشت آزادگان [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 71-80]
 • علوی‌سالکویه، حجت اله نقش آبیاری در نظام‌های مختلف بهره‌برداری در مناطق چای‌کاری [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 31-38]

ف

 • فمی، حسین شعبانعلی راهکارهای توسعه به‌کارگیری فناوری‌های مدیریت آب کشاورزی از دیدگاه کشاورزان شهرستان فلاورجان [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 61-67]

ق

 • قره شیخ بیات، محسن بررسی تأثیر صعود موئینگی در آبیاری قطره‌ای نواری زیرسطحی بر عمق کاشت [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 11-22]

ک

 • کریمی، محمد کاربرد و مدیریت آب شور و لب شور در خربزه دیررس سبزوار [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 11-18]
 • کریمی، محمد مزیت کاربرد آبیاری قطره‌ای (نواری) زیر سطحی در کشت گوجه‌فرنگی تحت مدیریت‌های مختلف آبیاری [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 13-20]
 • کریمی، مهدی تبیین رابطه شوری آب آبیاری و شوری خاک [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 1-8]
 • کلانتری، علی واسنجی حسگر رطوبتی تدفینی ساخت داخل کشور برای دستگاه‌ TDR در بافت‌های مختلف خاک [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 47-58]
 • کمالی، کوروش واسنجی حسگر رطوبتی تدفینی ساخت داخل کشور برای دستگاه‌ TDR در بافت‌های مختلف خاک [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 47-58]
 • کنعانی، الهه کاربرد سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی و پارامترهای مدیریت آن در زراعت ذرت [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 39-52]

گ

 • گمرکچی، افشین یوسف مروری بر روش‌ها‌ی بهره‌برداری خودکار در سامانه‌های آبیاری تحت‌فشار [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 9-20]
 • گمرکچی، افشین یوسف قابلیت ها و محدودیت های سامانه های آبیاری زیرسطحی در یک مزرعه یونجه [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 1-10]

ل

 • لیاقت، عبدالمجید بررسی مسائل، مشکلات و اثرات زیست‌محیطی آبیاری موضعی نواری [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 59-72]
 • لیاقت، عبدالمجید ملاحظات کشاورزی، زیست‌محیطی و اقتصادی در تعیین عمق زهکش‌های زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه‌خشک - مطالعه موردی دشت آزادگان [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 71-80]

م

 • متقی فرد، زهرا مدل بندی تولید علوفه خشک در شرایط خشکی موضعی در ناحیه ریشه گیاه ذرت [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 23-32]
 • میثاقی، فرهاد معرفی و اصلاح شاخص‌های آسیب‌پذیری آب آبیاری [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 55-64]
 • محمدی منور، حسنا مروری بر حسگرها و فناوری شبکه حسگر بی‌سیم در بهینه‏سازی مصرف آب و نهاده‌های کشاورزی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 57-70]
 • مختاری، شیوا استفاده از تصاویر ماهواره لندست در برآورد شاخص سطح برگ برنج در سطوح وسیع [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 53-60]
 • مرادی نژاد، امیر افزایش بهره وری آب با اصلاح الگوی آبیاری و یکپارچه سازی اراضی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 59-70]
 • میرزایی، فرهاد کاربرد اینترنت اشیا در آبیاری هوشمند [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 19-28]
 • مصطفوی راد، معرفت مدیریت آبیاری تکمیلی گونه ‌گاوزبان ایرانی (Echium amoenum fisch) در منطقه پایین‌دست دشت گیلان [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 63-70]
 • معاضد، هادی آبشویی و اصلاح اراضی شور و سدیمی، بخش اول: مفاهیم نظری و روابط حاکم بر آبشویی نمک ها از نیمرخ خاک [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 39-48]
 • معاضد، هادی آبشویی و اصلاح اراضی شور و سدیمی، بخش دوم: اثر عوامل محیطی و سیستمی بر روش های آبشویی اراضی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 1-12]
 • معتمد، محمد کریم نقش آبیاری در نظام‌های مختلف بهره‌برداری در مناطق چای‌کاری [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 31-38]
 • معتمد، محمد کریم عوامل مؤثر بر میزان مشارکت شالی‌کاران در حفظ و نگهداری کانال‌های آبیاری پوشش‌دار درجه سه [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 9-18]
 • معتمد، محمد کریم عوامل مؤثر بر پذیرش آبیاری بارانی بین گندم کاران شهرستان کنگاور استان کرمانشاه [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 1-12]
 • مینایی، سعید مروری بر حسگرها و فناوری شبکه حسگر بی‌سیم در بهینه‏سازی مصرف آب و نهاده‌های کشاورزی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 57-70]
 • مهرگان، نادر تأثیر برداشت از آب‌های زیرزمینی بر درآمد کشاورزان مناطق بیابانی و غیر بیابانی ایران [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 29-36]
 • موسوی فضل، سید حسین کاهش تلفات نشت آب در استخرهای ذخیره با پوشش های ژئوممبران [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 58-49]
 • مومن زاده، محسن تأثیر پوشش کانال بر میزان نشت آب در کانال‌های آبیاری دشت کازرون با دو روش اندازه‌گیری مستقیم [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 43-52]

ن

 • نادری، علی نقش آبیاری نوین بر بهره‌وری و کارآیی تولید انگورکاران استان خراسان رضوی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 53-60]
 • ناصری، ابوالفضل جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ارقام گلرنگ در شرایط تنش کمبود آب [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 19-24]
 • ناصری، ابوالفضل عامل ناپیوستگی در نفوذ از جویچه تحت جریان ناپیوسته [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 69-78]
 • ناصری، ابوالفضل مؤلفه‌های بیلان آب زیرزمینی دشت تسوج (حاشیه شمالی دریاچه ارومیه) [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 33-46]
 • ناصری، ابوالفضل مدل بندی تولید علوفه خشک در شرایط خشکی موضعی در ناحیه ریشه گیاه ذرت [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 23-32]
 • ناصری، عبدعلی آبشویی و اصلاح اراضی شور و سدیمی، بخش اول: مفاهیم نظری و روابط حاکم بر آبشویی نمک ها از نیمرخ خاک [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 39-48]
 • ناصری، عبدعلی آبشویی و اصلاح اراضی شور و سدیمی، بخش دوم: اثر عوامل محیطی و سیستمی بر روش های آبشویی اراضی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 1-12]
 • ناصری، عبد علی ملاحظات کشاورزی، زیست‌محیطی و اقتصادی در تعیین عمق زهکش‌های زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه‌خشک - مطالعه موردی دشت آزادگان [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 71-80]
 • نبی افجدی، سمیرا راهکارهای توسعه به‌کارگیری فناوری‌های مدیریت آب کشاورزی از دیدگاه کشاورزان شهرستان فلاورجان [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 61-67]
 • نجفی مود، محمدحسین تأثیر روش آبیاری و تنش خشکی بر عملکرد و اجزاء عملکرد سیب‌زمینی (مطالعه موردی: بافت کرمان) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 23-30]
 • نخجوانی مقدم، محمد مهدی ارتقاء اثربخشی و عملکرد سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت در منطقه فارس [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 37-44]
 • نظری، بیژن تعیین الگوی کشت بهینه باهدف سازگاری با کم آبی و افزایش درآمد کشاورزان در شرایط تحویل حجمی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 71-78]
 • نقوی، هرمزد تأثیر روش آبیاری و تنش خشکی بر عملکرد و اجزاء عملکرد سیب‌زمینی (مطالعه موردی: بافت کرمان) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 23-30]
 • نقوی، هرمزد الگوی توزیع رطوبت در خاک لومی شنی از یک منبع نقطه‌ای زیرسطحی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 67-80]
 • نیک‏نژاد، داود عامل ناپیوستگی در نفوذ از جویچه تحت جریان ناپیوسته [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 69-78]
 • نیک‌نژاد، داود واسنجی حسگر رطوبتی تدفینی ساخت داخل کشور برای دستگاه‌ TDR در بافت‌های مختلف خاک [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 47-58]
 • نوابیان، مریم پهنه بندی تغییرات رطوبت خاک در شوری‌های متفاوت آب آبیاری تحت منبع خطی [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 13-22]

و

 • وردی نژاد، وحیدرضا کاربرد مدل Aquacrop در شرایط کم آبیاری و مدیریت‌های مختلف کشت ذرت دانه‌ای تحت آبیاری قطره‌ای [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 21-30]
 • وردی نژاد، وحید رضا بررسی مزرعه‌ای عملکرد و بهره‌وری آب ژنوتیپ‌های مختلف گندم [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 1-10]
 • وظیفه دوست، مجید استفاده از تصاویر ماهواره لندست در برآورد شاخص سطح برگ برنج در سطوح وسیع [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 53-60]
 • وظیفه دوست، مجید برآورد تأثیر مقدار آب مصرفی بر بهره‌وری آب و شکاف عملکرد برنج با استفاده از تصاویر ماهواره لندست و مدل رشد گیاهی (مطالعه موردی: شبکه سفیدرود) [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 11-18]
 • ولی زادگان، ابراهیم مدل بندی تولید علوفه خشک در شرایط خشکی موضعی در ناحیه ریشه گیاه ذرت [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 23-32]

ه

 • هوشمند، عبدالرحیم آبشویی و اصلاح اراضی شور و سدیمی، بخش اول: مفاهیم نظری و روابط حاکم بر آبشویی نمک ها از نیمرخ خاک [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 39-48]
 • هوشمند، عبدالرحیم آبشویی و اصلاح اراضی شور و سدیمی، بخش دوم: اثر عوامل محیطی و سیستمی بر روش های آبشویی اراضی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 1-12]