نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب دور و عمق مناسب آبیاری در مرحله رشد رویشی خرمای رقم برحی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 21-28]
 • آب تغییر اقلیم و راهکارهای سازگاری با آن در کشاورزی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 13-26]
 • آبیاری نقش آبیاری در نظام‌های مختلف بهره‌برداری در مناطق چای‌کاری [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 31-38]
 • آبیاری تبیین رابطه شوری آب آبیاری و شوری خاک [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 1-8]
 • آبیاری اثر کم آبیاری بر عملکرد سه رقم گوجه‌فرنگی در دشت مرودشت [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 61-68]
 • آبیاری اصول و مبانی کاربرد شاخص راندمان آبیاری در مدیریت آب برای کشاورزی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 49-66]
 • آبیاری اثر محدودیت آب بر مصرف نیتروژن در شالیزار و تأثیر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza Sativa) رقم هاشمی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 25-32]
 • آبیاری افزایش بهره وری آب با اصلاح الگوی آبیاری و یکپارچه سازی اراضی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 59-70]
 • آبیاری راهکارهای توسعه به‌کارگیری فناوری‌های مدیریت آب کشاورزی از دیدگاه کشاورزان شهرستان فلاورجان [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 61-67]
 • آبیاری تأثیر برداشت از آب‌های زیرزمینی بر درآمد کشاورزان مناطق بیابانی و غیر بیابانی ایران [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 29-36]
 • آبیاری تحت‌فشار بررسی تأثیر صعود موئینگی در آبیاری قطره‌ای نواری زیرسطحی بر عمق کاشت [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 11-22]
 • آبیاری تکمیلی مدیریت آبیاری تکمیلی گونه ‌گاوزبان ایرانی (Echium amoenum fisch) در منطقه پایین‌دست دشت گیلان [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 63-70]
 • آبیاری قطره‌ای کاربرد و مدیریت آب شور و لب شور در خربزه دیررس سبزوار [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 11-18]
 • آبیاری قطره‌ای بررسی تعدادی از سامانه های آبیاری قطره ای در باغ های کیوی شرق استان گیلان [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 55-62]
 • آبیاری قطره‌ای مناسب‌ترین الگوی زراعی در منطقه جیرفت بر اساس شاخص کارایی مصرف آب [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 43-53]
 • آبیاری قطره‌ای زیرسطحی مزیت کاربرد آبیاری قطره‌ای (نواری) زیر سطحی در کشت گوجه‌فرنگی تحت مدیریت‌های مختلف آبیاری [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 13-20]
 • آبیاری قطره‌ای نواری پهنه بندی تغییرات رطوبت خاک در شوری‌های متفاوت آب آبیاری تحت منبع خطی [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 13-22]
 • آبیاری میکرو مدیریت بهره‌برداری و نگهداری سامانه‌های آبیاری میکرو [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 31-42]
 • آبیاری ناپیوسته عامل ناپیوستگی در نفوذ از جویچه تحت جریان ناپیوسته [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 69-78]
 • آبیاری نوین نقش آبیاری نوین بر بهره‌وری و کارآیی تولید انگورکاران استان خراسان رضوی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 53-60]
 • آبیاری هوشمند کاربرد اینترنت اشیا در آبیاری هوشمند [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 19-28]
 • آب بازیافتی میزان آگاهی و مقبولیت استفاده از فاضلاب تصفیه‌شده در بین دانشجویان دانشگاه گیلان [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 47-54]
 • آبپاش ارتقاء اثربخشی و عملکرد سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت در منطقه فارس [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 37-44]
 • آب چاه آبیاری با نسبت‌های مختلف پساب و اثرات آن بر خصوصیات شیمیایی خاک [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 29-38]
 • آبخوان دشت‌ها وضعیت موجود منابع آب زیرزمینی و نقش بهره‌برداران کشاورزی در استفاده پایدار از آنها (مطالعه موردی در دشت‌های کبودرآهنگ و ملایر) [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 29-38]
 • آب دریا چشم‌انداز نمک‌زدایی آب برای مصارف کشاورزی [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 23-38]
 • آب زیرزمینی وضعیت موجود منابع آب زیرزمینی و نقش بهره‌برداران کشاورزی در استفاده پایدار از آنها (مطالعه موردی در دشت‌های کبودرآهنگ و ملایر) [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 29-38]
 • آب زیرزمینی ملاحظات کشاورزی، زیست‌محیطی و اقتصادی در تعیین عمق زهکش‌های زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه‌خشک - مطالعه موردی دشت آزادگان [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 71-80]
 • آب‌ زیرزمینی تأثیر برداشت از آب‌های زیرزمینی بر درآمد کشاورزان مناطق بیابانی و غیر بیابانی ایران [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 29-36]
 • آبشویی پیوسته آبشویی و اصلاح اراضی شور و سدیمی، بخش دوم: اثر عوامل محیطی و سیستمی بر روش های آبشویی اراضی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 1-12]
 • آب‌شور کاربرد آب‌شور در آبیاری قطره ای [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 1-8]
 • آبشویی متناوب آبشویی و اصلاح اراضی شور و سدیمی، بخش دوم: اثر عوامل محیطی و سیستمی بر روش های آبشویی اراضی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 1-12]
 • آب مصرفی عوامل مؤثر بر پذیرش آبیاری بارانی بین گندم کاران شهرستان کنگاور استان کرمانشاه [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 1-12]
 • آب نسبی برگ تأثیر مدیریت آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد، کارایی مصرف آب و تخمین تابع تولید در لوبیا Common Bean (مطالعه موردی: شهرستان آستانه‌اشرفیه) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 1-10]
 • آب‌های زیرزمینی مؤلفه‌های بیلان آب زیرزمینی دشت تسوج (حاشیه شمالی دریاچه ارومیه) [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 33-46]
 • آسیب‌پذیری معرفی و اصلاح شاخص‌های آسیب‌پذیری آب آبیاری [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 55-64]
 • آلودگی بررسی مسائل، مشکلات و اثرات زیست‌محیطی آبیاری موضعی نواری [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 59-72]
 • آموزش راهکارهای توسعه به‌کارگیری فناوری‌های مدیریت آب کشاورزی از دیدگاه کشاورزان شهرستان فلاورجان [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 61-67]
 • آنالیز طولانی‌مدت بررسی عملکرد برنج تحت رژیم های مختلف آبیاری در یک دوره آمار هواشناسی طولانی‌مدت با مدل CropSyst [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 49-56]

ا

 • اتلاف آب روش‌های برآورد نشت در کانال‌ها و بررسی نشت و راندمان توزیع در شبکه آبیاری درودزن [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 27-36]
 • ارتقاء بهره وری آب کشاورزی در استان خراسان رضوی (وضعیت موجود، روش‌های ارتقاء، چشم‌انداز توسعه) [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 1-10]
 • ارزیابی کاهش تلفات نشت آب در استخرهای ذخیره با پوشش های ژئوممبران [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 58-49]
 • ارزیابی کاربرد مدل Aquacrop در شرایط کم آبیاری و مدیریت‌های مختلف کشت ذرت دانه‌ای تحت آبیاری قطره‌ای [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 21-30]
 • استخرهای ذخیره آب کاهش تلفات نشت آب در استخرهای ذخیره با پوشش های ژئوممبران [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 58-49]
 • ایستگاه پمپاژ مروری بر روش‌ها‌ی بهره‌برداری خودکار در سامانه‌های آبیاری تحت‌فشار [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 9-20]
 • اسیدیته آبیاری با نسبت‌های مختلف پساب و اثرات آن بر خصوصیات شیمیایی خاک [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 29-38]
 • افزایش درآمد کشاورزان تعیین الگوی کشت بهینه باهدف سازگاری با کم آبی و افزایش درآمد کشاورزان در شرایط تحویل حجمی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 71-78]
 • الگوی توزیع رطوبت الگوی توزیع رطوبت در خاک لومی شنی از یک منبع نقطه‌ای زیرسطحی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 67-80]
 • الگوریتم کنترل مروری بر روش‌ها‌ی بهره‌برداری خودکار در سامانه‌های آبیاری تحت‌فشار [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 9-20]
 • الگوی کشت تعیین الگوی کشت بهینه باهدف سازگاری با کم آبی و افزایش درآمد کشاورزان در شرایط تحویل حجمی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 71-78]
 • اینترنت اشیا کاربرد اینترنت اشیا در آبیاری هوشمند [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 19-28]
 • انتشار املاح آبشویی و اصلاح اراضی شور و سدیمی، بخش اول: مفاهیم نظری و روابط حاکم بر آبشویی نمک ها از نیمرخ خاک [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 39-48]
 • انتقال املاح در خاک آبشویی و اصلاح اراضی شور و سدیمی، بخش اول: مفاهیم نظری و روابط حاکم بر آبشویی نمک ها از نیمرخ خاک [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 39-48]
 • انتقال مدیریت مسائل و راهکارهای مدیریت مشارکتی و انتقال مدیریت آبیاری در چهار شبکه‌ آبیاری کشور [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 11-22]
 • انرژی چشم‌انداز نمک‌زدایی آب برای مصارف کشاورزی [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 23-38]
 • انگورکاران نقش آبیاری نوین بر بهره‌وری و کارآیی تولید انگورکاران استان خراسان رضوی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 53-60]
 • اوره اثر محدودیت آب بر مصرف نیتروژن در شالیزار و تأثیر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza Sativa) رقم هاشمی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 25-32]

ب

 • بازار آب بازار آب و وعده‌های آن برای مدیریت تقاضای آب [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 45-52]
 • بازتاب زمانی امواج واسنجی حسگر رطوبتی تدفینی ساخت داخل کشور برای دستگاه‌ TDR در بافت‌های مختلف خاک [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 47-58]
 • برداشت‌های غیرمجاز وضعیت موجود منابع آب زیرزمینی و نقش بهره‌برداران کشاورزی در استفاده پایدار از آنها (مطالعه موردی در دشت‌های کبودرآهنگ و ملایر) [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 29-38]
 • برنامه بهره وری آب کشاورزی در استان خراسان رضوی (وضعیت موجود، روش‌های ارتقاء، چشم‌انداز توسعه) [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 1-10]
 • برنامه ریزی آبیاری مدیریت آبیاری زیتون [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 11-24]
 • برنامه‌ریزی آبیاری مدیریت آبیاری در کشت گل محمدی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 35-48]
 • برنامه‌ریزی آبیاری دور و عمق مناسب آبیاری در مرحله رشد رویشی خرمای رقم برحی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 21-28]
 • برنج اثر محدودیت آب بر مصرف نیتروژن در شالیزار و تأثیر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza Sativa) رقم هاشمی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 25-32]
 • برنج بررسی عملکرد برنج تحت رژیم های مختلف آبیاری در یک دوره آمار هواشناسی طولانی‌مدت با مدل CropSyst [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 49-56]
 • بلایای طبیعی راهبردهای مدیریت خشکسالی کشاورزان گندم‌کار در شهرستان کرمانشاه [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 1-12]
 • بهره‌بردار وضعیت موجود منابع آب زیرزمینی و نقش بهره‌برداران کشاورزی در استفاده پایدار از آنها (مطالعه موردی در دشت‌های کبودرآهنگ و ملایر) [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 29-38]
 • بهره‌برداری پایدار از منابع مؤلفه‌های بیلان آب زیرزمینی دشت تسوج (حاشیه شمالی دریاچه ارومیه) [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 33-46]
 • بهره برداری ناپایدار بررسی مسائل، مشکلات و اثرات زیست‌محیطی آبیاری موضعی نواری [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 59-72]
 • بهره‌برداری و نگهداری راهکارهای توسعه به‌کارگیری فناوری‌های مدیریت آب کشاورزی از دیدگاه کشاورزان شهرستان فلاورجان [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 61-67]
 • بهره‌وری نقش آبیاری نوین بر بهره‌وری و کارآیی تولید انگورکاران استان خراسان رضوی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 53-60]
 • بهره وری آب کاربرد سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی و پارامترهای مدیریت آن در زراعت ذرت [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 39-52]
 • بهره وری آب تطبیق یافته‌های تحقیقاتی با وضع موجود در اراضی تحت کشت گندم در شرایط شور [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 1-10]
 • بهره‌وری آب افزایش بهره وری آب با اصلاح الگوی آبیاری و یکپارچه سازی اراضی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 59-70]
 • بهره‌وری آب بررسی مزرعه‌ای عملکرد و بهره‌وری آب ژنوتیپ‌های مختلف گندم [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 1-10]
 • بهره‌وری آب بهره وری آب کشاورزی در استان خراسان رضوی (وضعیت موجود، روش‌های ارتقاء، چشم‌انداز توسعه) [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 1-10]
 • بهره‌وری آب آبیاری مدیریت آبیاری تکمیلی گونه ‌گاوزبان ایرانی (Echium amoenum fisch) در منطقه پایین‌دست دشت گیلان [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 63-70]
 • بهینه‌سازی افزایش بهره وری آب با اصلاح الگوی آبیاری و یکپارچه سازی اراضی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 59-70]
 • بهینه‌سازی تعیین الگوی کشت بهینه باهدف سازگاری با کم آبی و افزایش درآمد کشاورزان در شرایط تحویل حجمی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 71-78]

پ

 • پیاز رطوبتی الگوی توزیع رطوبت در خاک لومی شنی از یک منبع نقطه‌ای زیرسطحی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 67-80]
 • پتانسیل اسمزی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ارقام گلرنگ در شرایط تنش کمبود آب [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 19-24]
 • پخشیدگی املاح آبشویی و اصلاح اراضی شور و سدیمی، بخش اول: مفاهیم نظری و روابط حاکم بر آبشویی نمک ها از نیمرخ خاک [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 39-48]
 • پذیرش عمومی میزان آگاهی و مقبولیت استفاده از فاضلاب تصفیه‌شده در بین دانشجویان دانشگاه گیلان [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 47-54]
 • پرسشنامه راهکارهای توسعه به‌کارگیری فناوری‌های مدیریت آب کشاورزی از دیدگاه کشاورزان شهرستان فلاورجان [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 61-67]
 • پوشش ژئوممبران کاهش تلفات نشت آب در استخرهای ذخیره با پوشش های ژئوممبران [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 58-49]
 • پوشش سنگ و ملات کاهش تلفات نشت آب در استخرهای ذخیره با پوشش های ژئوممبران [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 58-49]

ت

 • تابع تولید تأثیر مدیریت آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد، کارایی مصرف آب و تخمین تابع تولید در لوبیا Common Bean (مطالعه موردی: شهرستان آستانه‌اشرفیه) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 1-10]
 • تابع تولید- آب بررسی مزرعه‌ای عملکرد و بهره‌وری آب ژنوتیپ‌های مختلف گندم [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 1-10]
 • تبخیر-تعرق نیاز آبی و ضرایب گیاهی گل‌گاوزبان اروپایی در شهرستان رشت [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 37-42]
 • تحمل به شوری گیاه کاربرد آب‌شور در آبیاری قطره ای [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 1-8]
 • تحویل حجمی آب تعیین الگوی کشت بهینه باهدف سازگاری با کم آبی و افزایش درآمد کشاورزان در شرایط تحویل حجمی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 71-78]
 • تخلیه و تغذیه آب زیرزمینی مؤلفه‌های بیلان آب زیرزمینی دشت تسوج (حاشیه شمالی دریاچه ارومیه) [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 33-46]
 • تراکم کشت کاربرد مدل Aquacrop در شرایط کم آبیاری و مدیریت‌های مختلف کشت ذرت دانه‌ای تحت آبیاری قطره‌ای [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 21-30]
 • ترفلان قابلیت ها و محدودیت های سامانه های آبیاری زیرسطحی در یک مزرعه یونجه [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 1-10]
 • تغییرات رطوبت خاک پهنه بندی تغییرات رطوبت خاک در شوری‌های متفاوت آب آبیاری تحت منبع خطی [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 13-22]
 • تغییر اقلیم تغییر اقلیم و راهکارهای سازگاری با آن در کشاورزی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 13-26]
 • تلفات نشت کاربرد ذرات ریزدانه در بسترسازی کانال‌های انتقال آب برای کاهش تلفات نشت در دشت همدان-بهار [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 53-62]
 • تلفات نشت آب کاهش تلفات نشت آب در استخرهای ذخیره با پوشش های ژئوممبران [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 58-49]
 • تلفات واقعی اصول و مبانی کاربرد شاخص راندمان آبیاری در مدیریت آب برای کشاورزی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 49-66]
 • تیمارهای آبیاری بررسی عملکرد برنج تحت رژیم های مختلف آبیاری در یک دوره آمار هواشناسی طولانی‌مدت با مدل CropSyst [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 49-56]
 • تناوب اثر محدودیت آب بر مصرف نیتروژن در شالیزار و تأثیر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza Sativa) رقم هاشمی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 25-32]
 • تنش آبی اثر کم آبیاری بر عملکرد سه رقم گوجه‌فرنگی در دشت مرودشت [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 61-68]
 • تنش خشکی تأثیر روش آبیاری و تنش خشکی بر عملکرد و اجزاء عملکرد سیب‌زمینی (مطالعه موردی: بافت کرمان) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 23-30]
 • تنش کمبود آب جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ارقام گلرنگ در شرایط تنش کمبود آب [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 19-24]
 • توت‌فرنگی کاربرد تانسیومتر در بهینه‌سازی برنامه‌ریزی آبیاری توت‌فرنگی گلخانه‌ای [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 39-46]
 • توزیع رطوبت بررسی تأثیر صعود موئینگی در آبیاری قطره‌ای نواری زیرسطحی بر عمق کاشت [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 11-22]
 • توسعه روش‌های آبیاری تحت‌فشار عوامل مؤثر بر پذیرش آبیاری بارانی بین گندم کاران شهرستان کنگاور استان کرمانشاه [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 1-12]
 • تولید محصول چشم‌انداز نمک‌زدایی آب برای مصارف کشاورزی [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 23-38]

ث

 • ثابت دی‌الکتریک واسنجی حسگر رطوبتی تدفینی ساخت داخل کشور برای دستگاه‌ TDR در بافت‌های مختلف خاک [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 47-58]

ج

 • جزء آبشویی تبیین رابطه شوری آب آبیاری و شوری خاک [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 1-8]
 • جزء آبشویی کاربرد آب‌شور در آبیاری قطره ای [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 1-8]
 • جوانه‌زنی بررسی تأثیر صعود موئینگی در آبیاری قطره‌ای نواری زیرسطحی بر عمق کاشت [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 11-22]
 • جوانه‌زنی بذر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ارقام گلرنگ در شرایط تنش کمبود آب [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 19-24]
 • جویچه آبیاری عامل ناپیوستگی در نفوذ از جویچه تحت جریان ناپیوسته [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 69-78]
 • جویچه مسدود عامل ناپیوستگی در نفوذ از جویچه تحت جریان ناپیوسته [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 69-78]

چ

 • چای نقش آبیاری در نظام‌های مختلف بهره‌برداری در مناطق چای‌کاری [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 31-38]

ح

 • حبوبات تأثیر مدیریت آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد، کارایی مصرف آب و تخمین تابع تولید در لوبیا Common Bean (مطالعه موردی: شهرستان آستانه‌اشرفیه) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 1-10]
 • حسگر تدفینی واسنجی حسگر رطوبتی تدفینی ساخت داخل کشور برای دستگاه‌ TDR در بافت‌های مختلف خاک [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 47-58]
 • حسگرهای بی‌سیم مروری بر حسگرها و فناوری شبکه حسگر بی‌سیم در بهینه‏سازی مصرف آب و نهاده‌های کشاورزی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 57-70]
 • حکمرانی آب بازار آب و وعده‌های آن برای مدیریت تقاضای آب [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 45-52]
 • حکومت حکمرانی آب: مروری بر مفاهیم، چالش‌ها، ابزارها و تدابیر نهادی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 25-34]

خ

 • خاکدانه آبشویی و اصلاح اراضی شور و سدیمی، بخش دوم: اثر عوامل محیطی و سیستمی بر روش های آبشویی اراضی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 1-12]
 • خراسان رضوی بهره وری آب کشاورزی در استان خراسان رضوی (وضعیت موجود، روش‌های ارتقاء، چشم‌انداز توسعه) [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 1-10]
 • خربزه کاربرد و مدیریت آب شور و لب شور در خربزه دیررس سبزوار [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 11-18]
 • خشکی موضعی در ناحیه ریشه گیاه مدل بندی تولید علوفه خشک در شرایط خشکی موضعی در ناحیه ریشه گیاه ذرت [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 23-32]
 • خودکار سازی مروری بر روش‌ها‌ی بهره‌برداری خودکار در سامانه‌های آبیاری تحت‌فشار [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 9-20]

د

 • دارویی مدیریت آبیاری تکمیلی گونه ‌گاوزبان ایرانی (Echium amoenum fisch) در منطقه پایین‌دست دشت گیلان [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 63-70]
 • دبی ورودی خروجی روش‌های برآورد نشت در کانال‌ها و بررسی نشت و راندمان توزیع در شبکه آبیاری درودزن [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 27-36]
 • درآمد کشاورزان تأثیر برداشت از آب‌های زیرزمینی بر درآمد کشاورزان مناطق بیابانی و غیر بیابانی ایران [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 29-36]
 • دریچه قوسی اثر افزایش رقوم سرریزهای اضطراری بر تغییرات دبی در شبکه آبیاری درودزن [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 19-28]
 • دشت دادین تأثیر پوشش کانال بر میزان نشت آب در کانال‌های آبیاری دشت کازرون با دو روش اندازه‌گیری مستقیم [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 43-52]
 • دشت فراشبند افزایش بهره وری آب با اصلاح الگوی آبیاری و یکپارچه سازی اراضی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 59-70]
 • دیم مدیریت آبیاری تکمیلی گونه ‌گاوزبان ایرانی (Echium amoenum fisch) در منطقه پایین‌دست دشت گیلان [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 63-70]
 • دور آبیاری تأثیر مدیریت آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد، کارایی مصرف آب و تخمین تابع تولید در لوبیا Common Bean (مطالعه موردی: شهرستان آستانه‌اشرفیه) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 1-10]
 • دیوکسین بررسی مسائل، مشکلات و اثرات زیست‌محیطی آبیاری موضعی نواری [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 59-72]
 • دولت حکمرانی آب: مروری بر مفاهیم، چالش‌ها، ابزارها و تدابیر نهادی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 25-34]

ذ

 • ذرت کاربرد سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی و پارامترهای مدیریت آن در زراعت ذرت [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 39-52]
 • ذرت دانه‌ای کاربرد مدل Aquacrop در شرایط کم آبیاری و مدیریت‌های مختلف کشت ذرت دانه‌ای تحت آبیاری قطره‌ای [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 21-30]

ر

 • راندمان اصول و مبانی کاربرد شاخص راندمان آبیاری در مدیریت آب برای کشاورزی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 49-66]
 • راندمان ارتقاء اثربخشی و عملکرد سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت در منطقه فارس [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 37-44]
 • راهکار وضعیت موجود منابع آب زیرزمینی و نقش بهره‌برداران کشاورزی در استفاده پایدار از آنها (مطالعه موردی در دشت‌های کبودرآهنگ و ملایر) [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 29-38]
 • راهکار مسائل و راهکارهای افزایش کارایی مصرف آب در مزارع کشور [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 33-48]
 • ریزدانه کاربرد ذرات ریزدانه در بسترسازی کانال‌های انتقال آب برای کاهش تلفات نشت در دشت همدان-بهار [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 53-62]
 • رطوبت خاک واسنجی حسگر رطوبتی تدفینی ساخت داخل کشور برای دستگاه‌ TDR در بافت‌های مختلف خاک [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 47-58]
 • روش آبیاری تأثیر روش آبیاری و تنش خشکی بر عملکرد و اجزاء عملکرد سیب‌زمینی (مطالعه موردی: بافت کرمان) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 23-30]
 • روش آبیاری تطبیق یافته‌های تحقیقاتی با وضع موجود در اراضی تحت کشت گندم در شرایط شور [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 1-10]
 • روش حوضچه‌ای تأثیر پوشش کانال بر میزان نشت آب در کانال‌های آبیاری دشت کازرون با دو روش اندازه‌گیری مستقیم [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 43-52]
 • روش دبی ورودی - خروجی تأثیر پوشش کانال بر میزان نشت آب در کانال‌های آبیاری دشت کازرون با دو روش اندازه‌گیری مستقیم [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 43-52]

ز

 • زباله های پلاستیکی بررسی مسائل، مشکلات و اثرات زیست‌محیطی آبیاری موضعی نواری [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 59-72]
 • زیتون مدیریت آبیاری زیتون [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 11-24]
 • زمین آمار پایش زمانی و مکانی کیفیت منابع آب زیرزمینی در دشت‌های جنوبی استان فارس جهت استفاده در سیستم‌های آبیاری [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 63-74]
 • زهاب آبشویی و اصلاح اراضی شور و سدیمی، بخش دوم: اثر عوامل محیطی و سیستمی بر روش های آبشویی اراضی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 1-12]
 • زهاب ملاحظات کشاورزی، زیست‌محیطی و اقتصادی در تعیین عمق زهکش‌های زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه‌خشک - مطالعه موردی دشت آزادگان [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 71-80]
 • زهکشی کنترل‌شده ملاحظات کشاورزی، زیست‌محیطی و اقتصادی در تعیین عمق زهکش‌های زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه‌خشک - مطالعه موردی دشت آزادگان [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 71-80]

س

 • سازگاری تغییر اقلیم و راهکارهای سازگاری با آن در کشاورزی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 13-26]
 • سازگاری راهبردهای مدیریت خشکسالی کشاورزان گندم‌کار در شهرستان کرمانشاه [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 1-12]
 • سیاست حکمرانی آب: مروری بر مفاهیم، چالش‌ها، ابزارها و تدابیر نهادی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 25-34]
 • سامانه‌ آبیاری مروری بر روش‌ها‌ی بهره‌برداری خودکار در سامانه‌های آبیاری تحت‌فشار [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 9-20]
 • سامانه کنترل مروری بر روش‌ها‌ی بهره‌برداری خودکار در سامانه‌های آبیاری تحت‌فشار [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 9-20]
 • سامانه موقعیت‌یاب جهانی فناوری نوین مروری بر حسگرها و فناوری شبکه حسگر بی‌سیم در بهینه‏سازی مصرف آب و نهاده‌های کشاورزی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 57-70]
 • سیب‌زمینی تأثیر روش آبیاری و تنش خشکی بر عملکرد و اجزاء عملکرد سیب‌زمینی (مطالعه موردی: بافت کرمان) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 23-30]
 • سبزوار کاربرد و مدیریت آب شور و لب شور در خربزه دیررس سبزوار [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 11-18]
 • سرریز اثر افزایش رقوم سرریزهای اضطراری بر تغییرات دبی در شبکه آبیاری درودزن [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 19-28]
 • سیستم آبیاری مدیریت آبیاری در کشت گل محمدی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 35-48]
 • سیستم‌های آبیاری پایش زمانی و مکانی کیفیت منابع آب زیرزمینی در دشت‌های جنوبی استان فارس جهت استفاده در سیستم‌های آبیاری [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 63-74]
 • سنجش‌ازدور استفاده از تصاویر ماهواره لندست در برآورد شاخص سطح برگ برنج در سطوح وسیع [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 53-60]
 • سنجش‌ازدور برآورد تأثیر مقدار آب مصرفی بر بهره‌وری آب و شکاف عملکرد برنج با استفاده از تصاویر ماهواره لندست و مدل رشد گیاهی (مطالعه موردی: شبکه سفیدرود) [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 11-18]
 • سود خالص بررسی مزرعه‌ای عملکرد و بهره‌وری آب ژنوتیپ‌های مختلف گندم [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 1-10]

ش

 • شاخص اصول و مبانی کاربرد شاخص راندمان آبیاری در مدیریت آب برای کشاورزی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 49-66]
 • شاخص NSFWQI معرفی و اصلاح شاخص‌های آسیب‌پذیری آب آبیاری [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 55-64]
 • شالیزار استفاده از تصاویر ماهواره لندست در برآورد شاخص سطح برگ برنج در سطوح وسیع [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 53-60]
 • شالیزار برآورد تأثیر مقدار آب مصرفی بر بهره‌وری آب و شکاف عملکرد برنج با استفاده از تصاویر ماهواره لندست و مدل رشد گیاهی (مطالعه موردی: شبکه سفیدرود) [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 11-18]
 • شالی‌کاران گیلانی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت شالی‌کاران در حفظ و نگهداری کانال‌های آبیاری پوشش‌دار درجه سه [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 9-18]
 • شبکه آبیاری مسائل و راهکارهای مدیریت مشارکتی و انتقال مدیریت آبیاری در چهار شبکه‌ آبیاری کشور [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 11-22]
 • شبیه‌سازی بررسی عملکرد برنج تحت رژیم های مختلف آبیاری در یک دوره آمار هواشناسی طولانی‌مدت با مدل CropSyst [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 49-56]
 • شهرستان بافت تأثیر روش آبیاری و تنش خشکی بر عملکرد و اجزاء عملکرد سیب‌زمینی (مطالعه موردی: بافت کرمان) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 23-30]
 • شوری ملاحظات کشاورزی، زیست‌محیطی و اقتصادی در تعیین عمق زهکش‌های زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه‌خشک - مطالعه موردی دشت آزادگان [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 71-80]
 • شوری تطبیق یافته‌های تحقیقاتی با وضع موجود در اراضی تحت کشت گندم در شرایط شور [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 1-10]
 • شوری کاربرد و مدیریت آب شور و لب شور در خربزه دیررس سبزوار [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 11-18]
 • شوری آبیاری با نسبت‌های مختلف پساب و اثرات آن بر خصوصیات شیمیایی خاک [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 29-38]
 • شوری خاک کاربرد آب‌شور در آبیاری قطره ای [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 1-8]
 • شوری خاک محدودیت ها و راهکارهای زراعی افزایش کارائی مصرف آب گندم در اراضی دشت آزادگان در استان خوزستان [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 39-54]
 • شوری عصاره اشباع خاک تبیین رابطه شوری آب آبیاری و شوری خاک [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 1-8]
 • شوری محلول خاک تبیین رابطه شوری آب آبیاری و شوری خاک [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 1-8]

ص

 • صرفه‌جویی عوامل مؤثر بر پذیرش آبیاری بارانی بین گندم کاران شهرستان کنگاور استان کرمانشاه [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 1-12]
 • صرفه‌جوئی اصول و مبانی کاربرد شاخص راندمان آبیاری در مدیریت آب برای کشاورزی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 49-66]
 • صفات رویشی دور و عمق مناسب آبیاری در مرحله رشد رویشی خرمای رقم برحی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 21-28]

ض

 • ضریب تغییرات ساخت بررسی تعدادی از سامانه های آبیاری قطره ای در باغ های کیوی شرق استان گیلان [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 55-62]
 • ضریب یکنواختی بررسی تعدادی از سامانه های آبیاری قطره ای در باغ های کیوی شرق استان گیلان [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 55-62]
 • ضریب گیاهی مدیریت آبیاری زیتون [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 11-24]

ع

 • عمق بهینه آب آبیاری برنامه‌ریزی آبیاری کلزا با استفاده از مدل AquaCrop در دشت قزوین [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 53-64]
 • عملکرد تأثیر روش آبیاری و تنش خشکی بر عملکرد و اجزاء عملکرد سیب‌زمینی (مطالعه موردی: بافت کرمان) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 23-30]
 • عملکرد کاربرد تانسیومتر در بهینه‌سازی برنامه‌ریزی آبیاری توت‌فرنگی گلخانه‌ای [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 39-46]
 • عملکرد کاربرد سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی و پارامترهای مدیریت آن در زراعت ذرت [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 39-52]
 • عملکرد دانه تطبیق یافته‌های تحقیقاتی با وضع موجود در اراضی تحت کشت گندم در شرایط شور [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 1-10]
 • عملکرد دانه محدودیت ها و راهکارهای زراعی افزایش کارائی مصرف آب گندم در اراضی دشت آزادگان در استان خوزستان [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 39-54]
 • عملکرد ذرت علوفه‌ای مدل بندی تولید علوفه خشک در شرایط خشکی موضعی در ناحیه ریشه گیاه ذرت [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 23-32]
 • عملکرد گندم تحلیل کارآئی مصرف آب باران در تولید گندم دیم [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 79-84]
 • عوارض وضعیت موجود منابع آب زیرزمینی و نقش بهره‌برداران کشاورزی در استفاده پایدار از آنها (مطالعه موردی در دشت‌های کبودرآهنگ و ملایر) [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 29-38]

ف

 • فاضلاب تصفیه شده آبیاری با نسبت‌های مختلف پساب و اثرات آن بر خصوصیات شیمیایی خاک [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 29-38]
 • فسفر آبیاری با نسبت‌های مختلف پساب و اثرات آن بر خصوصیات شیمیایی خاک [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 29-38]
 • فلزات سنگین آبیاری با نسبت‌های مختلف پساب و اثرات آن بر خصوصیات شیمیایی خاک [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 29-38]

ق

 • قزوین قابلیت ها و محدودیت های سامانه های آبیاری زیرسطحی در یک مزرعه یونجه [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 1-10]
 • قطره ای زیرسطحی کاربرد سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی و پارامترهای مدیریت آن در زراعت ذرت [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 39-52]
 • قطره‌ای زیرسطحی الگوی توزیع رطوبت در خاک لومی شنی از یک منبع نقطه‌ای زیرسطحی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 67-80]
 • قطع آب آبیاری برنامه‌ریزی آبیاری کلزا با استفاده از مدل AquaCrop در دشت قزوین [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 53-64]
 • قیمت‌گذاری بازار آب و وعده‌های آن برای مدیریت تقاضای آب [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 45-52]

ک

 • کارآیی نقش آبیاری نوین بر بهره‌وری و کارآیی تولید انگورکاران استان خراسان رضوی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 53-60]
 • کارایی اقتصادی آب مناسب‌ترین الگوی زراعی در منطقه جیرفت بر اساس شاخص کارایی مصرف آب [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 43-53]
 • کار آیی مصرف آب اثر کم آبیاری بر عملکرد سه رقم گوجه‌فرنگی در دشت مرودشت [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 61-68]
 • کارایی مصرف آب قابلیت ها و محدودیت های سامانه های آبیاری زیرسطحی در یک مزرعه یونجه [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 1-10]
 • کارایی مصرف آب مسائل و راهکارهای افزایش کارایی مصرف آب در مزارع کشور [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 33-48]
 • کارایی مصرف آب مناسب‌ترین الگوی زراعی در منطقه جیرفت بر اساس شاخص کارایی مصرف آب [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 43-53]
 • کارآئی مصرف آب تحلیل کارآئی مصرف آب باران در تولید گندم دیم [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 79-84]
 • کارائی مصرف آب محدودیت ها و راهکارهای زراعی افزایش کارائی مصرف آب گندم در اراضی دشت آزادگان در استان خوزستان [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 39-54]
 • کارآئی مصرف آب باران تحلیل کارآئی مصرف آب باران در تولید گندم دیم [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 79-84]
 • کانال پوشش شده تأثیر پوشش کانال بر میزان نشت آب در کانال‌های آبیاری دشت کازرون با دو روش اندازه‌گیری مستقیم [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 43-52]
 • کانال پوشش نشده تأثیر پوشش کانال بر میزان نشت آب در کانال‌های آبیاری دشت کازرون با دو روش اندازه‌گیری مستقیم [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 43-52]
 • کانال‌های آبیاری عوامل مؤثر بر میزان مشارکت شالی‌کاران در حفظ و نگهداری کانال‌های آبیاری پوشش‌دار درجه سه [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 9-18]
 • کانال‌های آبیاری بدون پوشش کاربرد ذرات ریزدانه در بسترسازی کانال‌های انتقال آب برای کاهش تلفات نشت در دشت همدان-بهار [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 53-62]
 • کاهش تبخیر الگوی توزیع رطوبت در خاک لومی شنی از یک منبع نقطه‌ای زیرسطحی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 67-80]
 • کرخه محدودیت ها و راهکارهای زراعی افزایش کارائی مصرف آب گندم در اراضی دشت آزادگان در استان خوزستان [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 39-54]
 • کشاورزی چشم‌انداز نمک‌زدایی آب برای مصارف کشاورزی [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 23-38]
 • کشاورزی بهره وری آب کشاورزی در استان خراسان رضوی (وضعیت موجود، روش‌های ارتقاء، چشم‌انداز توسعه) [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 1-10]
 • کشاورزی کاربرد اینترنت اشیا در آبیاری هوشمند [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 19-28]
 • کشاورزی دقیق مروری بر حسگرها و فناوری شبکه حسگر بی‌سیم در بهینه‏سازی مصرف آب و نهاده‌های کشاورزی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 57-70]
 • کیفیت آب میزان آگاهی و مقبولیت استفاده از فاضلاب تصفیه‌شده در بین دانشجویان دانشگاه گیلان [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 47-54]
 • کیفیت آب زیرزمینی پایش زمانی و مکانی کیفیت منابع آب زیرزمینی در دشت‌های جنوبی استان فارس جهت استفاده در سیستم‌های آبیاری [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 63-74]
 • کلاسیک ثابت ارتقاء اثربخشی و عملکرد سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت در منطقه فارس [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 37-44]
 • کم ‌آبیاری مدل بندی تولید علوفه خشک در شرایط خشکی موضعی در ناحیه ریشه گیاه ذرت [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 23-32]
 • کم‌آبیاری مدیریت آبیاری در کشت گل محمدی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 35-48]
 • کم‌آبیاری بررسی مزرعه‌ای عملکرد و بهره‌وری آب ژنوتیپ‌های مختلف گندم [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 1-10]
 • کم‌آبیاری کاربرد مدل Aquacrop در شرایط کم آبیاری و مدیریت‌های مختلف کشت ذرت دانه‌ای تحت آبیاری قطره‌ای [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 21-30]
 • کمبود آب کاربرد اینترنت اشیا در آبیاری هوشمند [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 19-28]

گ

 • گیاه تغییر اقلیم و راهکارهای سازگاری با آن در کشاورزی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 13-26]
 • گیاه دارویی نیاز آبی و ضرایب گیاهی گل‌گاوزبان اروپایی در شهرستان رشت [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 37-42]
 • گرفتگی قطره‌چکان مدیریت بهره‌برداری و نگهداری سامانه‌های آبیاری میکرو [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 31-42]
 • گلرنگ جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ارقام گلرنگ در شرایط تنش کمبود آب [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 19-24]
 • گل محمدی مدیریت آبیاری در کشت گل محمدی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 35-48]
 • گندم عوامل مؤثر بر پذیرش آبیاری بارانی بین گندم کاران شهرستان کنگاور استان کرمانشاه [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 1-12]
 • گندم تطبیق یافته‌های تحقیقاتی با وضع موجود در اراضی تحت کشت گندم در شرایط شور [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 1-10]
 • گندم دیم تحلیل کارآئی مصرف آب باران در تولید گندم دیم [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 79-84]
 • گندم نان محدودیت ها و راهکارهای زراعی افزایش کارائی مصرف آب گندم در اراضی دشت آزادگان در استان خوزستان [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 39-54]
 • گوجه‌فرنگی اثر کم آبیاری بر عملکرد سه رقم گوجه‌فرنگی در دشت مرودشت [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 61-68]
 • گوجه‌فرنگی مزیت کاربرد آبیاری قطره‌ای (نواری) زیر سطحی در کشت گوجه‌فرنگی تحت مدیریت‌های مختلف آبیاری [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 13-20]

ل

 • لندست برآورد تأثیر مقدار آب مصرفی بر بهره‌وری آب و شکاف عملکرد برنج با استفاده از تصاویر ماهواره لندست و مدل رشد گیاهی (مطالعه موردی: شبکه سفیدرود) [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 11-18]

م

 • محدودیت آب تأثیر برداشت از آب‌های زیرزمینی بر درآمد کشاورزان مناطق بیابانی و غیر بیابانی ایران [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 29-36]
 • مدیریت آب کاربرد تانسیومتر در بهینه‌سازی برنامه‌ریزی آبیاری توت‌فرنگی گلخانه‌ای [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 39-46]
 • مدیریت آب حکمرانی آب: مروری بر مفاهیم، چالش‌ها، ابزارها و تدابیر نهادی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 25-34]
 • مدیریت آب اصول و مبانی کاربرد شاخص راندمان آبیاری در مدیریت آب برای کشاورزی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 49-66]
 • مدیریت آبیاری کاربرد سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی و پارامترهای مدیریت آن در زراعت ذرت [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 39-52]
 • مدیریت آبیاری مدل بندی تولید علوفه خشک در شرایط خشکی موضعی در ناحیه ریشه گیاه ذرت [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 23-32]
 • مدیریت آبیاری اثر افزایش رقوم سرریزهای اضطراری بر تغییرات دبی در شبکه آبیاری درودزن [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 19-28]
 • مدیریت آبیاری نیاز آبی و ضرایب گیاهی گل‌گاوزبان اروپایی در شهرستان رشت [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 37-42]
 • مدیریت آبیاری برنامه‌ریزی آبیاری کلزا با استفاده از مدل AquaCrop در دشت قزوین [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 53-64]
 • مدیریت بهره‌برداری و تجهیزات فیلتراسیون مدیریت بهره‌برداری و نگهداری سامانه‌های آبیاری میکرو [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 31-42]
 • مدیریت تقاضا بازار آب و وعده‌های آن برای مدیریت تقاضای آب [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 45-52]
 • مدیریت ریسک راهبردهای مدیریت خشکسالی کشاورزان گندم‌کار در شهرستان کرمانشاه [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 1-12]
 • مدیریت یکپارچه افزایش بهره وری آب با اصلاح الگوی آبیاری و یکپارچه سازی اراضی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 59-70]
 • مدیریت مشارکتی مسائل و راهکارهای مدیریت مشارکتی و انتقال مدیریت آبیاری در چهار شبکه‌ آبیاری کشور [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 11-22]
 • مدیریت منابع آب مؤلفه‌های بیلان آب زیرزمینی دشت تسوج (حاشیه شمالی دریاچه ارومیه) [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 33-46]
 • مدل برآورد تأثیر مقدار آب مصرفی بر بهره‌وری آب و شکاف عملکرد برنج با استفاده از تصاویر ماهواره لندست و مدل رشد گیاهی (مطالعه موردی: شبکه سفیدرود) [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 11-18]
 • مدل‌سازی گیاهی کاربرد مدل Aquacrop در شرایط کم آبیاری و مدیریت‌های مختلف کشت ذرت دانه‌ای تحت آبیاری قطره‌ای [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 21-30]
 • مدل‌سازی گیاهی برنامه‌ریزی آبیاری کلزا با استفاده از مدل AquaCrop در دشت قزوین [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 53-64]
 • مزرعه مسائل و راهکارهای افزایش کارایی مصرف آب در مزارع کشور [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 33-48]
 • مسائل مسائل و راهکارهای افزایش کارایی مصرف آب در مزارع کشور [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 33-48]
 • مشارکت عوامل مؤثر بر میزان مشارکت شالی‌کاران در حفظ و نگهداری کانال‌های آبیاری پوشش‌دار درجه سه [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 9-18]
 • مشارکت آب بران مسائل و راهکارهای مدیریت مشارکتی و انتقال مدیریت آبیاری در چهار شبکه‌ آبیاری کشور [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 11-22]
 • معادله واسنجی حسگر رطوبتی تدفینی ساخت داخل کشور برای دستگاه‌ TDR در بافت‌های مختلف خاک [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 47-58]
 • مقابله راهبردهای مدیریت خشکسالی کشاورزان گندم‌کار در شهرستان کرمانشاه [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 1-12]
 • مقادیر آب مزیت کاربرد آبیاری قطره‌ای (نواری) زیر سطحی در کشت گوجه‌فرنگی تحت مدیریت‌های مختلف آبیاری [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 13-20]
 • میکرولایسیمتر نیاز آبی و ضرایب گیاهی گل‌گاوزبان اروپایی در شهرستان رشت [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 37-42]
 • میکرومولینه روش‌های برآورد نشت در کانال‌ها و بررسی نشت و راندمان توزیع در شبکه آبیاری درودزن [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 27-36]
 • مکش خاک کاربرد تانسیومتر در بهینه‌سازی برنامه‌ریزی آبیاری توت‌فرنگی گلخانه‌ای [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 39-46]
 • مناسب‌ترین محصول مناسب‌ترین الگوی زراعی در منطقه جیرفت بر اساس شاخص کارایی مصرف آب [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 43-53]
 • منحنی رخنه آبشویی و اصلاح اراضی شور و سدیمی، بخش اول: مفاهیم نظری و روابط حاکم بر آبشویی نمک ها از نیمرخ خاک [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 39-48]
 • منحنی مقاومت سامانه قابلیت ها و محدودیت های سامانه های آبیاری زیرسطحی در یک مزرعه یونجه [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 1-10]
 • موئینگی ملاحظات کشاورزی، زیست‌محیطی و اقتصادی در تعیین عمق زهکش‌های زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه‌خشک - مطالعه موردی دشت آزادگان [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 71-80]

ن

 • نیاز آبی مدیریت آبیاری زیتون [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 11-24]
 • نیاز آبیاری دور و عمق مناسب آبیاری در مرحله رشد رویشی خرمای رقم برحی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 21-28]
 • نیتروژن اثر محدودیت آب بر مصرف نیتروژن در شالیزار و تأثیر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza Sativa) رقم هاشمی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 25-32]
 • نیتروژن آبیاری با نسبت‌های مختلف پساب و اثرات آن بر خصوصیات شیمیایی خاک [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 29-38]
 • نظام بهره‌برداری نقش آبیاری در نظام‌های مختلف بهره‌برداری در مناطق چای‌کاری [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 31-38]
 • نفوذ تجمعی عامل ناپیوستگی در نفوذ از جویچه تحت جریان ناپیوسته [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 69-78]
 • نمک‌زدایی چشم‌انداز نمک‌زدایی آب برای مصارف کشاورزی [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 23-38]
 • نهاده های تولید تأثیر برداشت از آب‌های زیرزمینی بر درآمد کشاورزان مناطق بیابانی و غیر بیابانی ایران [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 29-36]

و

 • وضعیت اقتصادی و اجتماعی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت شالی‌کاران در حفظ و نگهداری کانال‌های آبیاری پوشش‌دار درجه سه [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 9-18]

ه

 • هدایت هیدرولیکی آبشویی و اصلاح اراضی شور و سدیمی، بخش دوم: اثر عوامل محیطی و سیستمی بر روش های آبشویی اراضی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 1-12]
 • هزینه چشم‌انداز نمک‌زدایی آب برای مصارف کشاورزی [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 23-38]
 • همدان کاربرد ذرات ریزدانه در بسترسازی کانال‌های انتقال آب برای کاهش تلفات نشت در دشت همدان-بهار [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 53-62]

ی

 • یکنواختی ارتقاء اثربخشی و عملکرد سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت در منطقه فارس [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 37-44]
 • یکنواختی پخش بررسی تعدادی از سامانه های آبیاری قطره ای در باغ های کیوی شرق استان گیلان [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 55-62]
 • یونجه قابلیت ها و محدودیت های سامانه های آبیاری زیرسطحی در یک مزرعه یونجه [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 1-10]