نشریه "مدیریت آب در کشاورزی" از کلیه اساتید و متخصصان رشته آبیاری و زهکشی و علوم مرتبط با مهندسی آب، برای ارائه مقالات پژوهشی، مروری، کاربردی، فنی و ترویجی دعوت به عمل می‌آورد. با توجه به اهمیت انتقال‌یافته‌های پژوهشی و گسترش رهیافت‌های علمی برای حل مسائل مربوط به آبیاری و زهکشی در کشور، انجمن آبیاری و زهکشی ایران بر آن شد تا نسبت به انتشار مجله علمی مدیریت آب در کشاورزی به‌عنوان اولین مجله تخصصی در حوزه ترویج علم مدیریت آبیاری و زهکشی اهتمام ورزیده و سطح دانش و آگاهی موجود را در این زمینه ارتقاء بخشد. نشریه تلاش خواهد کرد مجموعه‌ای مفید و مورد استفاده در علوم و مهندسی آب را در اختیار ذینفعان و کارشناسان بخش‌های دولتی و خصوصی قرار دهد.

رتبه در آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور: ب

 

شماره جاری: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 13، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-130 

3. پاسخ رشد نهال‌های صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoides Bartr. ex Marsh) به رژیم‌های مختلف آبیاری در استان گیلان

صفحه 23-32

سارا معینی فر؛ علی صالحی؛ مهرداد قدس خواه دریایی؛ ابوذر حیدری صفری کوچی


6. شبیه‌سازی عملکرد و بهره‌وری آب گندم در دشت هندیجان با استفاده از مدل AquaCrop

صفحه 53-64

محمدعلی برزی کار؛ اصلان اگدرنژاد؛ آرش تافته؛ نیازعلی ابراهیمی پاک


ابر واژگان