نشریه "مدیریت آب در کشاورزی" از کلیه اساتید و متخصصان رشته آبیاری و زهکشی و علوم مرتبط با مهندسی آب، برای ارائه مقالات پژوهشی، مروری، کاربردی، فنی و ترویجی دعوت به عمل می‌آورد.

ناشر: انجمن آبیاری و زهکشی ایران

ترتیب انتشار: دوفصلنامه (علمی)

نوع داوری: دو سو ناشناس

زبان انتشار: فارسی همراه با چکیده انگلیسی

سیاست انتشار: دسترسی آزاد به تمامی مقالات

رتبه در آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور: الف

"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار  (COPE) می باشد و از آیین نامه
اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید
"

شماره جاری: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-128 

مقاله پژوهشی

1. اثربخشی سطوح مختلف کودی در کودآبیاری سطحی و قطره‌ای

صفحه 1-14

رضا دلباز؛ حامد ابراهیمیان؛ فریبرز عباسی؛ آرزو نازی قمشلو


3. عملکرد مدل SaltMod در شبیه‌سازی سطح ایستابی، حجم و شوری زهاب در زهکشی آزاد و کنترل شده

صفحه 31-46

معصومه جعفری؛ بیژن نظری؛ عباس ستوده نیا؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ حمیدرضا جوانی


4. ضریب گیاهی گیاه دارویی گل مغربی (.Oenothera biennis L)

صفحه 47-58

اعظم غلامزاده؛ حسین انصاری؛ سید مجید هاشمی نیا؛ مجید عزیزی


6. تأثیر مدیریت آبیاری بر رشد و بهره‌وری مصرف آب گیاه ذرت تحت سطوح مختلف بیوچار

صفحه 67-76

مریم دهقانی احمدآبادی؛ علی شاهنظری؛ علی قدمی فیروز آبادی؛ محمد رضا اردکانی


مقاله پژوهشی

8. کارایی مدل‌ SWAP بروز رسانی شده با تصاویر ماهواره‌ای و مدل AquaCrop در شبیه سازی عملکرد برنج رقم هاشمی در استان گیلان

صفحه 89-102

آدینه عبدی؛ صفورا اسدی کپورچال؛ مجید وظیفه دوست؛ مجتبی رضایی؛ اصلان اگدرنژاد


مقاله ترویجی

9. تأثیر سیاست کاهش یارانه آب آبیاری بر تقاضای آب کشاورزان و سطح زیرکشت محصولات زراعی

صفحه 103-114

شجاع موسی پور سیاه جل؛ مهدی حسینی؛ محمود احمد پور برازجانی؛ محمد نوروزیان


مقاله پژوهشی

10. اثر آبیاری با پساب مغناطیسی تصفیه‌شده بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت

صفحه 115-128

مجتبی خوش روش؛ فاطمه عرفانیان؛ مسعود پورغلام آمیجی


ابر واژگان

نشریات مرتبط