نویسنده = نورمحمد آبیار
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از آب‌های شور برای تولید پایدار گندم

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 11-20

علیرضا کیانی؛ نورمحمد آبیار