بررسی عملکرد برنج تحت رژیم های مختلف آبیاری در یک دوره آمار هواشناسی طولانی‌مدت با مدل CropSyst

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری وزهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت و گروه مهندسی آب و محیط زیست پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر

3 استادیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

4 پژوهشگر مؤسسه تحقیقات برنج کشور، رشت، ایران

چکیده

مدل CropSyst ازجمله مدل­های گیاهی است که در سال­های اخیر موردتوجه محققین قرارگرفته است. از ویژگی­های منحصربه‌فرد مدل CropSyst امکان شبیه­سازی عملکرد چند گیاه طی چند سال آماری است که امکان ارزیابی عملکرد گیاه در طولانی‌مدت را فراهم کرده است. این مدل پس‌ازآنکه برای سال­های 1384 تا 1386 در منطقه رشت، برای برنج مورد واسنجی و اعتبارسنجی قرار گرفت و دقت آن در رده عالی قرار گرفت (مقادیر به‌دست‌آمده Crm و nRMSE در سال اعتبارسنجی مربوط به عملکرد دانه گیاه برنج، به ترتیب 11/0 و 7/9 درصد بودند) به­عنوان ابزاری برای یک ارزیابی بلندمدت آمار هواشناسی در مکان موردمطالعه مناسب دیده شد. پس از جمع­آوری داده­های طولانی‌مدت و معرفی آن­ها به مدل، نتایج اجرای مدل ارائه شد. در این مطالعه، آبیاری­های مختلفی توسط مدل شبیه‌سازی شد و مقدار محصول به‌دست‌آمده در طی سال­های موردمطالعه تعیین شد. ازجمله عوامل مورد ارزیابی مقادیر بهره­وری مصرف آب بر اساس تبخیر-تعرق به‌دست‌آمده است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، مشخص شد که بهره­وری مصرف آب برای تمامی تیمارهای آبیاری، از 42/0 تا 01/1 کیلوگرم در مترمکعب متغیر بوده است. پس از بررسی خروجی­های به‌دست‌آمده از مدل، تیمار آبیاری سه‌روزه به­عنوان تیمار بهینه معرفی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of rice yield under different irrigation treatments over a long-term weather data with CropSyst model

نویسندگان [English]

  • Narjes Zare 1
  • Mohammad Reza Khaledian 2
  • Nader Pirmoradian 3
  • Mojtaba Rezaei 4
1 MSc. Student, Irrigation and drainage, University of Guilan, rasht,Iran
2 Assistant professor, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht and Dept. of Water Engineering and Environment, Caspian Sea Basin Research Center, Rasht, Iran
3 Assistant professor, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran.
4 Rice Research Institute, Rasht, Iran
چکیده [English]

CropSyst model is one of crop models that is being used by researcher in recent years. One of the unique characteristics of CropSyst model is a multi-crop and multi-year that provides long time analysis. This model is used for long time assessment after excellent calibration and validation in Rasht in 2005-2007 (measurement of CRM and NRMSE on validation year for rice were 0.11 and 9.7%, respectively). Results of running model were presented after collection data of determined years. In this study, different irrigation treatments were simulated and yield of each treatment was determined. Water productivity based on evapotranspiration was used in assessment. Because of results water productivity were variable in 0.42 to 1.01 kg m-3. Three day irrigation treatment was selected as optimum treatment after analyzing of model outputs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irrigation treatments
  • Long time analysis
  • Rice
  • Simulation
غلامی، ع.ر و پیرمرادیان، ن. 1390. واسنجی یک مدل ساده (VSM) جهت پیش­بینی عملکرد ذرت تحت مدیریت­های مختلف آب و نیتروژن. نشریه آب‌وخاک. جلد 25، شماره 2. صفحه 265-258.
Bechini, L., S. Bocchi, T. Maggiore and R. Confalonieri. 2006. Parameterization of a crop growth and development simulation model at sub-model components level. An example for winter wheat (Triticum aestivum L.). Environmental Modelling & Software. 21: 1042-1054.
Marsal, J. and C. O. Stockle. 2012. Use of CropSyst as a decision support system for scheduling regulated deficit irrigation in a pear orchard. Irrig Sci. 30: 139–147.
Montuith, J. L. 1996. The quest for balance incrop modeling. Agronomy Journal. 88: 695-697
Beker, J. M. 1996. Use and abuse of crop simulation models. Agronomy Journal. 88: 689.
Klein, T., P. Calanca, A. Holzkamper, N. Lehmann, A. Roesch and J. Fuhrer. 2012. Using farm accountancy data to calibrate a crop model for climate impact studies. Agricultural Systems. 111: 23–33.
Stöckle C.O., Donatelli M., and Nelson R. 2003. CropSyst, A cropping system simulation model. European Journal of Agronomy, 18(3-4):289-307