اهداف و چشم انداز

مقالات پژوهشی کاربردی در زمینه‌های زیر و باهدف اشاعه دانش و ارتقاء سطح آگاهی مخاطبان، مشروط بر این‌که بر اساس مبنای علمی نگاشته شده باشند و با نگرشی عالمانه به مسائل آبیاری و زهکشی در زمینه‌های زیر پرداخته باشد، در این مجله قابل‌پذیرش خواهند بود.

-       مدیریت تقاضا و مصرف آب در کشاورزی

-    برنامه راهبردی و قوانین مربوط به آب کشاورزی

-    مشارکت مدنی (اقتصادی، اجتماعی و حقوقی) در مسائل مرتبط با آب کشاورزی

-    کاربرد آب‌های نامتعارف در کشاورزی

-    مسائل و مشکلات اجرایی شبکه‌های آبیاری و زهکشی

-    مباحث نوین در شبکه‌های آبیاری و زهکشی

-    مناقشات آب در سطوح منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی

-    مسائل ویژه در طراحی، اجرا و بهره‌برداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی

-    مسائل ویژه در طراحی، اجرا و بهره‌برداری سامانه‌های آبیاری

-    پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در سازه‌های آبی و شبکه‌های آبیاری و زهکشی