درباره نشریه

نشریه مدیریت آب در کشاورزی از کلیه اساتید و متخصصان رشته آبیاری و زهکشی و علوم مرتبط با مهندسی آب، برای ارائه مقالات علمی- پژوهشی و ترویجی دعوت به عمل می‌آورد. با توجه به اهمیت انتقال‌یافته‌های پژوهشی و گسترش رهیافت‌های علمی برای حل مسائل مربوط به آبیاری و زهکشی در کشور، انجمن آبیاری و زهکشی ایران بر آن شد تا نسبت به انتشار مجله علمی مدیریت آب در کشاورزی به‌عنوان اولین مجله تخصصی در حوزه ترویج علم مدیریت آبیاری و زهکشی اهتمام ورزیده و سطح دانش و آگاهی موجود را در این زمینه ارتقاء بخشد. نشریه تلاش خواهد کرد مجموعه‌ای مفید و مورد استفاده در علوم و مهندسی آب در اختیار ذینفعان و کارشناسان بخش‌های دولتی و خصوصی قرار دهد.

 

 شناسنامه نشریه

  رتبه نشریه: علمی (شماره نامه: 3/18/557888، مورخ 1392/11/9کمیسیون نشریات علمی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

 دوره انتشار: دو فصلنامه ی علمی

 میانگین زمان داوری: 7 هفته

 زبان انتشار: فارسی با خلاصه انگلیسی

نوع داوری: دو سو ناشناس

سیاست انتشار: دسترسی آزاد به تمام مقالات

 شاپا چاپی: 4531-2476

 شاپا الکترونیکی: 4369-2676

 اولین سال انتشار: سال 1393

 صاحب امتیاز: انجمن آبیاری و زهکشی ایران

ناشر:انجمن آبیاری و زهکشی ایران

 سامانه مدیریت نشریه: سیناوب