راهنمای نویسندگان

راهنمای تهیه مقاله برای نشریه مدیریت آبیاری در کشاورزی

 

برای دریافت فرم تعهدنامه اینجا را کلیک کنید

برای دریافت فرم تعارض منافع اینجا را کلیک کنید

برای دریافت فایل راهنمای نویسندگان اینجا را کلیک کنید

 

نوع، مشخصات و نحوه ارائه مقالات

الف- نوع مقالات

مقالات پژوهشی، مروری، کاربردی، فنی و ترویجی حاوی موضوعات جدید و کاربردی که حاصل پژوهش‌ها و تحقیقات نویسنده یا نویسندگان باشد و در نشریه دیگری در داخل و خارج از کشور به چاپ نرسیده باشد.

ب- نامه درخواست و تعهدنامه:

ارسال نامه درخواست بررسی مقاله خطاب به سردبیر مجله با امضای نویسنده مسئول مقاله ضروری است. در فرم تعهدنامه، لازم است نویسندگان نسبت به امضای آن اقدام کنند.

ج- مشخصات مقالات ارسالی

1- عنوان مقاله باید با حروف بزرگ سیاه و درشت در حداکثر 15 کلمه در صفحه اول مقاله (BMitra-16-Bold) و عناوین دیگر مانند: چکیده، مقدمه، عناوین بخش‌های اصلی مقاله و نتیجه‌گیری و فهرست مراجع (BMitra-13-Bold) نوشته شود. فونت فارسی متن BMitra-12 و فونت انگلیسیTimes New Roman-10 باشد.

2- نام و نام خانوادگی نویسنده و یا نویسندگان (BLotus-12-Bold) باید در صفحه اول و زیر عنوان مقاله نوشته‌شده باشد. نشان محل کار، رتبه دانشگاهی مؤلفینی که عضو هیئت‌علمی هستند BMitra-11)) و همچنین آدرس الکترونیکی نویسنده مسئول و یا همه نویسندگان در پانوشت) صفحه اول زیرستون اول درج شود (Times New Roman-10).

3- مقالات ارسالی باید دارای اجزای اصلی یک مقاله باشند که عبارت‌اند از: چکیده (به زبان فارسی و انگلیسی)، واژه‌های کلیدی، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج و بحث، نتیجه‌گیری و مراجع.

4- عنوان جداول در بالای آن‌ها و عنوان شکل‌ها و نمودارها در پایین آن‌ها آمده (BMitra-10-Bold) و به هر یک از آن‌ها در داخل متن اشاره شود. باید از اعداد و ارقام فارسی در شکل‌ها، نمودارها و جداول استفاده گردد. همچنین شکل‌ها و جداول بایستی به ترتیبی که در متن مقاله مورد اشاره قرار گرفته است شماره‌گذاری شوند. همچنین برای جلوگیری از به‌هم‌ریختگی، شکل‌ها باید به‌صورت تصویر ارائه شوند.

5- آحاد فیزیکی در کلیه مقالات باید در سیستم متریک (SI) بوده و هر سیستم در صورت لزوم در پرانتز بیاید.

6- معادلات و روابط خوانا از راستای انتهای سطور در سمت چپ تایپ و شروع شود و در منتهی‌الیه سمت راست شماره‌گذاری گردد.

7- از به کار بردن واژه‌ها و اصطلاحات لاتین که معادل متداول فارسی دارند، اجتناب گردد و در مورد نمادها، از علائم استاندارد استفاده شود.

8- مقاله باید به‌صورت تک ستونه تنظیم شود.

د- نحوه ارائه مقالات

-مقالات باید روی یک کاغذ A4 و فاصله بین خطوط 1 سانتی‌متر و حداقل در 8 و حداکثر در 12 صفحه تایپ‌شده و به‌ صورت یک فایل تحت Word-2007 به آدرس نشریه مدیریت آب در کشاورزی http://wmaj.iaid.ir ارسال شود. در صورت تأیید توسط هیئت تحریریه، کد و شماره مقاله مبنی بر اعلام وصول مقاله، برای نویسنده مسئول ارسال خواهد شد.

ضمناً در ایمیلی ارسالی نویسنده مسئول درج شماره تلفن همراه ایشان الزامی است.

-همچنین ارسال فرم تعهدنامه با محتوای " این مقاله در نشریه­ای چاپ و یا در حال چاپ نمی­باشد و تمام مولفین از ارسال این مقاله به نشریه آبیاری و زهکشی آگاهی کامل دارند و به امضای تمام مولفین برسد" الزامی می باشد

-فرم تعارض منافع را هم به همراه فرم تعهدنامه بارگزاری فرمایید.

چکیده

خلاصه‌ای از اهمیت، اهداف و روش اصلی تحقیق و نتایج کلی حاصل از آن در حداکثر دویست کلمه (10-8 سطر) به دو زبان فارسی (BMitra-11) و انگلیسی (Times­ New Roman-10) تهیه شود. متن چکیده انگلیسی عیناً مطابق چکیده فارسی باشد.

واژه‌های کلیدی: حداکثر 5 واژه کلیدی به ترتیب حروف الفبا

مقدمه

شامل مطالبی در خصوص کلیات، تعاریف، اهمیت، ضرورت، بررسی منابع، جمع‌بندی منابع، اهداف پژوهش است.

مواد و روش‌ها

در این قسمت به موقعیت پژوهش، شرح کامل روش تحقیق و نحوه آزمایش‌های انجام‌شده همراه با جداول و شکل‌ها و توضیحات مربوطه اشاره می‌شود. اگر به جدول و یا شکل نیاز باشد بایستی هم جداول و هم‌شکل‌ها به فارسی آمده و در داخل متن بدان‌ها حتماً اشاره شود.

نتایج و بحث

در این قسمت نتایج حاصل از تحقیقات و آزمایش‌های انجام‌شده و بحث بر روی آن‌ها با تأکید بر یافته‌های جدید و مقایسه نتایج با پژوهش‌های قبلی انجام و در پایان نتیجه‌گیری و جمع‌بندی نهایی و توصیه‌های کاربردی آن‌ها خواهد آمد. اگر به جدول و یا شکل نیاز باشد بایستی هم جداول و هم‌شکل‌ها به فارسی آمده و همچنین در داخل متن به آن‌ها حتماً اشاره شود. (تذکر: سعی شود اعداد داخل آن‌ها برای همه جداول یک اندازه داشته باشد و ستون‌ها به ترتیب از سمت راست چیده شوند، همچنین همه خطوط عمودی ستون‌ها و تا حد امکان خطوط ردیف‌ها حذف شوند)

رهیافت ترویجی

مقالات ترویجی باید حاوی رهیافت ترویجی باشند که در رهیافت ترویجی تأکید بر انتقال دانش به کشاورزان، کارشناسان، مشاوران، مدیران، و حتی سیاست‌گذاران است. نویسنده باید یافته‌های خود که مبتنی بر نتایج پژوهش است را در غالب و ادبیات ترویجی و با رویکرد کاربردی به ذینفعان مرتبط منتقل کند. آنچه که در رهیافت ترویجی می‌بایستی مورد توجه نویسنده قرار گیرد ارتقای سطح دانش، مهارت و نگرش ذینفعان است. لازم است اثربخشی یافته بر بهبود شرایط موجود، در حد امکان به‌صورت کمی معرفی شود تا ذینفعان را در به‌کارگیری یافته در عرصه تشویق و ترغیب کند.

تشکر و قدردانی

مؤلف می‌تواند به پروژه تحقیقاتی که مقاله در قالب آن تهیه‌شده و افرادی که به او کمک کرده‌اند در این قسمت اشاره کند.

پی‌نوشت‌ها

کلیه پی‌نوشت‌ها با شماره‌ای که در متن استفاده‌ شده است از شماره 1 قبل از مراجع شماره‌گذاری شوند.

منابع

کلیه مراجع مورد استفاده از دیگر پژوهشگران، باید در متن مقاله با اسم مؤلف و همکاران به زبان فارسی بیاید. منابع فارسی مانند: علیزاده و همکاران (1393) و منابع غیرفارسی مانند: آلن و همکاران و در آخر جمله بدین صورت ارجاع شود: (Allen et al., 2013). فهرست منابع در انتهای مقاله به ترتیب حروف الفبا آورده شود (مراجع فارسی به فارسی و مراجع غیر فارسی به انگلیسی). از سوی دیگر لازم است کلیه مراجع داخل متن با مراجع داخل فهرست منابع مطابقت داشته و یکسان باشد.

منابع مورد استفاده در پایان متن (قبل از چکیده انگلیسی) به‌صورت پیوسته و به ترتیب منابع فارسی و انگلیسی ارائه شوند. منابع مورد استفاده به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نگارنده زیر هم آورده شود. چنانچه از یک نگارنده چندین منبع ذکر شود، ترتیب درج آن‌ها برحسب سال انتشار، از قدیم به جدید است. اگر از نگارنده چندین منبع همسال وجود داشته باشد، با گذاشتن حروف a، b و c پس از سال انتشار منابع از یکدیگر متمایز شوند. چنانچه مقالات منفرد و مشترک از یک نگارنده ارائه شوند، نخست مقالات منفرد و سپس مقاله‌های مشترک به ترتیب حروف الفبای نام نگارندگان بعدی مرتب شوند. در مورد مرجعی که نویسنده آن مشخص نیست به‌جای نام نگارنده از "بی‌نام" برای منابع فارسی و "Anonymous" برای منابع لاتین استفاده شود. برای تنظیم منابع مطابق مثال‌های زیر برای منابع فارسی و لاتین اقدام شود.

نحوه ارائه منابع فارسی:

مکاری قهرودی، ا.، لیاقت، ع. و نحوی نیا، م. ج. 1392. کاربرد مدل WinSRFR در شبیه‌سازی آبیاری جویچه‌ای. نشریه آبیاری و زهکشی ایران. 1 (7): 67-59.

قبادیان،ر. 1385. بررسی الگوی جریان، فرسایش و رسوب­گذاری در تلاقی رودخانه­ ها. رساله دکتری سازه ­های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز.

نحوه ارائه منابع لاتین:

Bautista, E., Clemmens, A. J., Strelkoff, T. S. and Schlegel, J. 2009. Modern analysis ofsurface irrigation systems with WinSRFR. Agricultural Water Management. 96(7): 1146-1.

مقاله از همایش­های علمی

نجفی، پ.، موسوی، ف. و فیضی، م. سال. عنوان مقاله. عنوان مجموعه مقالات. تعداد صفحات. ماه برگزاری. محل برگزاری.

مطلب از کتاب

علیزاده آ. سال. عنوان کتاب. شماره چاپ. عنوان فصل. ناشر. تعداد صفحات.

ه-هزینه های داوری و چاپ مقالات:

براساس آیین‌نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره ابلاغ 162229مورخ 1/2/1400 مقرر گردید 350 هزار تومان بابت ارسال هر مقاله (جهت داوری مبلغ 150 هزار تومان و پس از تایید نهایی مبلغ 200 هزار تومان جهت پذیرش و چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. در صورتی هم که تعداد صفحات مقاله پذیرش شده بیشتر از حد مجاز نشریه باشد نویسنده باید به ازای هر صفحه مبلغ 20 هزار تومان مازاد پرداخت کند. نویسنده مسئول باید تصویر فیش پرداختی را با ذکر کد مقاله به آدرس ایمیل نشریه ارسال و نیز در سایت نشریه بارگذاری نماید.

لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 150 هزار تومان اولیه قابل بازگشت به مولفان نمی‌باشد.