نشریه "مدیریت آب در کشاورزی" از کلیه اساتید و متخصصان رشته آبیاری و زهکشی و علوم مرتبط با مهندسی آب، برای ارائه مقالات پژوهشی، مروری، کاربردی، فنی و ترویجی دعوت به عمل می‌آورد. 

"در این نشریه مقالاتی را که بر طبق نظر سردبیر و  اعضای هیئت تحریریه دارای نوآوری و خلاقیت‌های علمی- پژوهشی در راستای اهداف نشریه باشند، بدون دریافت هیچ گونه هزینه انتشاری از نویسندگان به چاپ خواهند رسید." 

ناشر: انجمن آبیاری و زهکشی ایران

ترتیب انتشار: دوفصلنامه (علمی)

نوع داوری: دو سو ناشناس

زبان انتشار: فارسی همراه با چکیده انگلیسی

سیاست انتشار: دسترسی آزاد به تمامی مقالات

رتبه در آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور در سال 1400: الف

رتبه Q1، ضریب تاثیر (Impact Factor) در سال 1401: 0.627

"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار  (COPE) می باشد و از آیین نامه
اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید
"

شماره جاری: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 19، شهریور 1402، صفحه 1-175 

اثر آبیاری تکمیلی و کاربرد برگی سالیسیلیک اسید بر عملکرد کمی و کیفی دانه و روغن بادام زمینی (Arachis hypogaea L.)

صفحه 65-82

محراب مهری چروده؛ معرفت مصطفوی راد؛ حمیدرضا ذاکرین؛ سعید سیف زاده؛ سید علیرضا ولدآبادی


بررسی حجم آب کاربردی و بهره‌وری آب در باغات لیموشیرین استان فارس

صفحه 83-94

محمدعلی شاهرخ نیا؛ سید ابراهیم دهقانیان؛ امیر اسلامی؛ فریبرز عباسی


ابر واژگان

نشریات مرتبط