نشریه "مدیریت آب در کشاورزی" از کلیه اساتید و متخصصان رشته آبیاری و زهکشی و علوم مرتبط با مهندسی آب، برای ارائه مقالات پژوهشی، مروری، کاربردی، فنی و ترویجی دعوت به عمل می‌آورد.

ناشر: انجمن آبیاری و زهکشی ایران

ترتیب انتشار: دوفصلنامه (علمی)

نوع داوری: دو سو ناشناس

زبان انتشار: فارسی همراه با چکیده انگلیسی

سیاست انتشار: دسترسی آزاد به تمامی مقالات

رتبه در آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور: الف

"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار  (COPE) می باشد و از آیین نامه
اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید
"

شماره جاری: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 14، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-190 

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی مدل‌های AquaCrop و WOFOST در شبیه‌سازی عملکرد سیب‌زمینی تحت شرایط مختلف تنش آبی

صفحه 1-14

محمد علی انصاری؛ اصلان اگدرنژاد؛ نیازعلی ابراهیمی پاک


2. ارزیابی پتانسیل توسعه آبیاری تحت فشار در دشت قزوین با روش تحلیل سلسله مراتبی و الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان

صفحه 15-30

امید رجا؛ فرهاد میرزایی؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ محمد هوشمند؛ محمد صالح؛ فرشته بالوی


3. بررسی اقتصادی کاربرد روش آبیاری نوارتیپ در زراعت گندم

صفحه 31-46

هادی افشار؛ حسین شریفان؛ بیژن قهرمان؛ محمد بنایان اول


7. اثر توأم رژیم‌های آبیاری و عمق کار‌گذاری لوله‌های قطره‌چکان‌دار بر بهره‌وری آب کلزا

صفحه 91-102

نادر کوهی چله کران؛ حمید نجفی نژاد؛ حسین دهقانی سانیج؛ الهه کنعانی


مقاله فنی-ترویجی

9. REWAS ابزاری در جهت ارزیابی صرفه‌جویی واقعی آب کشاورزی

صفحه 119-134

حسین دهقانی سانیج؛ سالومه سپهری؛ الهه کنعانی


ابر واژگان

نشریات مرتبط