نشریه "مدیریت آب در کشاورزی" از کلیه اساتید و متخصصان رشته آبیاری و زهکشی و علوم مرتبط با مهندسی آب، برای ارائه مقالات پژوهشی، مروری، کاربردی، فنی و ترویجی دعوت به عمل می‌آورد. 

"در این نشریه مقالاتی را که بر طبق نظر سردبیر و  اعضای هیئت تحریریه دارای نوآوری و خلاقیت‌های علمی- پژوهشی در راستای اهداف نشریه باشند، بدون دریافت هیچ گونه هزینه انتشاری از نویسندگان به چاپ خواهند رسید." 

ناشر: انجمن آبیاری و زهکشی ایران

ترتیب انتشار: دوفصلنامه (علمی)

نوع داوری: دو سو ناشناس

زبان انتشار: فارسی همراه با چکیده انگلیسی

سیاست انتشار: دسترسی آزاد به تمامی مقالات

رتبه در آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور در سال 1400: الف

"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار  (COPE) می باشد و از آیین نامه
اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید
"

شماره جاری: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 18، اسفند 1401، صفحه 1-190 

مقاله پژوهشی

بررسی حجم آب آبیاری و بهره‌وری آب نخلستان‌ها در استان فارس

صفحه 1-16

محمدعلی شاهرخ نیا؛ علیرضا حسن‌اقلی؛ فریبرز عباسی


ارزیابی اقتصادی عملکرد ذرت دانه ای در شرایط کم آبیاری موجی و یک در میان

صفحه 73-90

اکبر مهری؛ امیر سلطانی محمدی؛ حامد ابراهیمیان؛ سعید برومندنسب


مقاله فنی-ترویجی

فرصت‌ها و چالش‌های استفاده از برنامه‌های هوشمند تلفن همراه در آبیاری محصولات کشاورزی

صفحه 103-114

مهسا حیدری؛ محمدرضا خالدیان؛ محمدحسن بیگلویی؛ محمود قاسم‌نژاد


مقاله پژوهشی

بررسی بهره وری آب و بعضی خصوصیات گیاه نعناع فلفلی در شرایط تنش آبی و شوری در حضور سلنیوم

صفحه 115-130

وحید شمس آبادی؛ حسین بانژاد؛ حسین انصاری؛ سید حسین نعمتی


اثر رژیم‌های مختلف آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی دانه و روغن بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) تحت تاثیر اتانول

صفحه 131-148

رضا احمدی شریف؛ حمیدرضا ذاکرین؛ معرفت مصطفوی راد؛ سعید سیف زاده؛ سید علیرضا ولدآبادی


امکان‌سنجی کاربرد سامانه‌های مختلف آبیاری در اراضی شهرستان نهاوند

صفحه 149-164

فاطمه شهبازی؛ محمدکریم معتمد؛ محمدرضا خالدیان؛ علی قدمی فیروز آبادی


ابر واژگان

نشریات مرتبط