نشریه "مدیریت آب در کشاورزی" از کلیه اساتید و متخصصان رشته آبیاری و زهکشی و علوم مرتبط با مهندسی آب، برای ارائه مقالات پژوهشی، مروری، کاربردی، فنی و ترویجی دعوت به عمل می‌آورد. 

"در این نشریه مقالاتی را که بر طبق نظر سردبیر و  اعضای هیئت تحریریه دارای نوآوری و خلاقیت‌های علمی- پژوهشی در راستای اهداف نشریه باشند، بدون دریافت هیچ گونه هزینه انتشاری از نویسندگان به چاپ خواهند رسید." 

ناشر: انجمن آبیاری و زهکشی ایران

ترتیب انتشار: دوفصلنامه (علمی)

نوع داوری: دو سو ناشناس

زبان انتشار: فارسی همراه با چکیده انگلیسی

سیاست انتشار: دسترسی آزاد به تمامی مقالات

رتبه در آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور در سال 1400: الف

"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار  (COPE) می باشد و از آیین نامه
اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید
"

شماره جاری: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 16، اسفند 1400، صفحه 1-210 

مقاله فنی-ترویجی

مدیریت آبیاری و مصرف بهینه آب در زراعت ذرت

صفحه 79-88

محمد کریمی؛ محمد جلینی


مقاله پژوهشی

اثر آبیاری تکمیلی با سطوح مختلف شوری بر عملکرد گندم دیم در قزوین

صفحه 89-100

رضا سعیدی؛ عباس ستوده نیا؛ سید غلامرضا بابائی


مقاله ترویجی

بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری بارش در جنگل

صفحه 183-196

پریسا شاهین رخسار؛ بیت اله امان زاده؛ علی نظمی


ابر واژگان

نشریات مرتبط