کلیدواژه‌ها = تحمل به شوری گیاه
کاربرد آب‌شور در آبیاری قطره ای

دوره 4، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 1-8

سید علی‌محمد چراغی؛ حسین دهقانی سانیج