کلیدواژه‌ها = تنفس نوری
اثر رژیم‌های مختلف آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی دانه و روغن بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) تحت تاثیر اتانول

دوره 9، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 131-148

رضا احمدی شریف؛ حمیدرضا ذاکرین؛ معرفت مصطفوی راد؛ سعید سیف زاده؛ سید علیرضا ولدآبادی