معرفی قابلیت‌های سامانه‌های آبیاری قطره‌ای عمقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

چکیده

با توجه به کمبود شدید آب در سال‌های اخیر و بنا بر سیاست‌های اجرائی در بخش کشاورزی، بکارگیری آبیاری قطره‌ای در اکثر گیاهان ایران به اجرا در آمده و یا در حال تحقیق و توسعه است. با توجه به ماهیت و خصوصیات فنی روش آبیاری قطره‌ای، بازده آبیاری در این روش بیشتر از سایر روش‌های آبیاری می‌باشد. اگر چه آبیاری قطره‌ای روش آبیاری بسیار مؤثری است، اما با توسعه روز افزون اجرای سامانه‌های آبیاری قطره‌ای در سطح کشور، مناطق مستعد اجرای سامانه مذکور نیز محدود شده و ممکن است در برخی از اراضی محدودیت‌هایی جهت اجرای سامانه‌های آبیاری قطره‌ای وجود داشته باشد. از این‌رو لازم است در برخی از موارد همچون تغییر روش آبیاری سطحی به آبیاری قطره‌ای در درختان مسن، تغییر شیوه تربیت ریشه درختان به دلیل بروز برخی مشکلات ناشی از آفات و ...، تمهیداتی در اجرای سامانه‌های آبیاری قطره‌ای پیش‌بینی گردد. تحقیق حاضر با هدف بررسی قابلیت‌ها، مزایا و محدودیت‌های سامانه آبیاری قطره‌ای با نفوذ عمقی انجام گرفته تا بهره‌برداران، کشاورزان و مروجین بر اساس یک شناخت جامع از سامانه مذکور، تصمیم‌گیری نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing the Capabilities of Deep Drip Irrigation Systems

نویسنده [English]

  • afshin uossef gomrokchi
Agricultural Engineering Research Department, Qazvin Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Due to the severe shortage of water in recent years and the implementation of agricultural policy in the agricultural sector, the use of drip irrigation in most Iranian plants has been implemented or under research and development. Due to technical characteristics of drip irrigation method, the irrigation efficiency in this method is more than other irrigation methods. Although drip irrigation is very effective in irrigation methods, but with the increasing expansion of drip irrigation in the country, the areas susceptible to the implementation of the system are limited and there may be restrictions on the implementation of drip irrigation systems in some areas. Therefore, in some cases it is necessary to predict the implementation of drip irrigation systems in some cases, such as changing the surface irrigation method to drip irrigation in the old trees, changing the root trees in the cause of some problems caused by pests ..., etc. The purpose of this study was to investigate the capabilities, advantages and limitations of deep drip irrigation systems to make farmers and propagators based on a comprehensive knowledge of the system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depercolation
  • Deep moisture
  • Pressured irrigation
  • Water use efficiency
تقی­پور، ف. و نادری، ن. 1384. تعیین تأثیر پتاسیم و مقدار آب آبیاری به روش قطره­ای در کمیت و کیفیت میوه انگور. چهارمین کنفرانس علوم باغبانی. تهران. 10 ص.
عبدی­نژاد، پ. و روغنی، م. 1396. استفاده از فیلتر سنگریزه­ای برای تسریع انتقال رطوبت خاک و آبیاری بهینه در مزرعه. سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه، کرج. ایران.
فرازمند، ح.، ولی­زاده، ح. و یوسفی، م. 1397. دستورالعمل فنی کنترل زنجره مو. موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور. 20 ص.
گنجی خرم­دل، ن. و کیخایی، ف. 1395. مقایسه تغییرات رشد و عملکرد محصول درختان بارور پسته در گذار از آبیاری سطحی به آبیاری قطره­ای در ساوه. نشریه پژوهش آب در کشاورزی. 30 (1): 39-49.
مقبلی دامنه، ا.، فتاحی، ر.، قربانی، ب.، ربیعی، غ. و اسفندیاری، ص. 1397. بررسی اثر کم آبیاری در شرایط آبیاری سطحی و زیرسطحی روی رشد سبزینه‌ای و عملکرد مرکبات. نشریه پژوهش‌های تولید گیاهی. 25 (3): 69-82.
میرئی، م و فرشی، ع. 1382. چگونگی مصرف و بهره‌وری آب در بخش کشاورزی، مجموعه مقالات یازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران. 253-273.
نیکان­فر، ر. و رضایی، ر. 1394. واکنش درخت‌های مسن انگور به تغییر روش آبیاری سطحی به قطره­ای یا بابلر. مجله علوم و فنون باغبانی ایران. 16(2): 161- 170.
ولی­زاده، ح. و فرازمند، ح. 1388. مطالعه کارایی روش­های کنترل زنجره مو در استان قم. تحقیقات حشره‌شناسی. 1 (3): 261-268.
 
یوسف گمرکچی، ا. 1397. قابلیت­ها و محدودیت­های سامانه­های آبیاری زیرسطحی در یک مزرعه یونجه. نشریه مدیریت آب در کشاورزی. 5 (1): 1- 10.
Akhoond-Ail, A.M. and Golabi, M. 2008. Subsurface Porous Pipe Irrigation with Vertical Option as a Suitable Irrigation Method for Light Soils. Asian Journal of Scientific Research. 1:180-192.
Bainbridge, D.A. 2007. A Guide for Desert and Dryland Restora3on: New Hope for Arid Lands. Island Press, Washington, DC.
Camp, C.R., Lamm, F.R. Evans, R.G. and Phene, C.J. 2000. Subsurface drip irrigation-past, present and future. Proceedings of the 4th Decennial National Irrigation Symposium. Phoenix AZ. pp:363-373.
Kumar, R., Ray, S.K., Rajesha, G., Kumar, M. and Deka, B.C. 2016. Natural resources management through integrated farming system. ICAR for NEH Region, Nagaland Centre Jharnapani, Medziphema, Nagaland.
Lamm, F.R. and Camp, C.R. 2007. Subsurface drip irrigation. Chapter 13 in Microirrigation for Crop Production - Design, Operation and Management. F.R. Lamm, J.E. Ayars, and F.S. Nakayama (Eds.), Elsevier Publications. Pp: 473-551.
Martinez, J. and Reca, J. 2014. Water use efficiency of surface drip irrigation versus an alternative subsurface drip irrigation method. J. Irrig. Drain. Eng. 140(10):301-309.
Morgan, K.T., Zotarelli, L. and Dukes, M.D. 2010. Use of irrigation technologies for citrus trees in Florida. Hort. Technol. 20:74-81.
Özbek, Ö. and Kaman, H. 2018. Subsurface drip irrigation system. IX International Scientific Agriculture Symposium. Jahorina, Bosnia and Herzegovina.
Pisciotta, A., Lorenzo, R., Santalucia, G. and Barbagallo, M. 2018. Response of grapevine (Cabernet Sauvignon cv) to above ground and subsurface drip irrigation under arid conditions. Agricultural Water Management. 197(15):122-131.
Putnam, D., Montazar, A., Bali, K. and Zaccaria, D. 2015. Subsurface irrigation of alfalfa: benefits and pitfalls. Paper presented at American Society of Agronomy Conference, 4-5 February, Fresno, Calif.
Ruskin, R., Van, P.V. and Cataldo, D.A. 1997. Technical analysis of the movement of TFN in the soil when applied through a subsurface drip irrigation system. In: Proceedings of ASAE Annual International Meeting, August 10–14, 1997 at Minneapolis, MN, USA, pp. 121–127.
Yanni, S., Nimah, M.N. and Bashour, I. 2003. Gravel vertical mulching for improving water irrigated orchards. ISHS Acta Horticulturae 664: IV International Symposium on Irrigation of Horticultural Crops.