دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، اسفند 1398، صفحه 1-189 
تعیین زمان مناسب آبیاری با سنجش هدایت روزنه‌ای برگ‌های گیاه ذرت

صفحه 37-46

ابوالفضل ناصری؛ محمدباقر خورشیدی؛ علی فرامرزی؛ زهرا متقی فرد


روند تغییرات شوری خاک و ارتباط آن با متغیرهای اقلیمی (مطالعه موردی: کرج)

صفحه 77-90

مسعود پورغلام آمیجی؛ محمد انصاری قوجقار؛ مجتبی خوش روش؛ عبدالمجید لیاقت


توسعه سامانه‌های آبیاری کم‌فشار (سابقه کاربرد، مزایا و چالش‌ها)

صفحه 123-132

سید ابوالقاسم حقایقی مقدم؛ ابوالفضل ناصری؛ اردلان ذوالفقاران


اثر شوری و سدیمی بودن آب آبیاری بر برخی ویژگی های فیزیکی خاک

صفحه 133-144

افروز تقی زاده قصاب؛ آزاده صفادوست؛ محمدرضا مصدقی