کلیدواژه‌ها = آبیاری هوشمند
ساخت حسگر رطوبتی به‌منظور آبیاری هوشمند و تعیین محل مناسب نصب آن برای دستور توقف آبیاری با هدف جلوگیری از تلفات آب

دوره 6، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 21-36

مسعود پورغلام آمیجی؛ عبدالمجید لیاقت؛ محمد حسین ولی؛ حمیدرضا پارسامهر


کاربرد اینترنت اشیا در آبیاری هوشمند

دوره 5، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 19-28

زینب سجودی؛ فرهاد میرزایی؛ حسین سجودی