نویسنده = حسین انصاری
بررسی تاثیر کاربرد تنش خشکی و شوری بر رنگیزه‎های فتوسنتزی و غلظت عناصر نعناع فلفلی (Mentha Piperita L) در شرایط سلنیوم

دوره 10، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 95-110

وحید شمس آبادی؛ حسین بانژاد؛ حسین انصاری؛ سید حسین نعمتی


اثر سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کینوا رقم Giza-1

دوره 9، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 91-102

صابر جمالی؛ محمد نادریان‌فر؛ حسین انصاری


بررسی بهره وری آب و بعضی خصوصیات گیاه نعناع فلفلی در شرایط تنش آبی و شوری در حضور سلنیوم

دوره 9، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 115-130

وحید شمس آبادی؛ حسین بانژاد؛ حسین انصاری؛ سید حسین نعمتی


بررسی اثر همه‌گیری Covid-19 بر امنیت آبی، امنیت غذایی و محیط‌زیست‌ در ایران

دوره 9، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 161-180

صابر جمالی؛ نرگس صالح‌نیا؛ حسین انصاری؛ فرشته رحیمی آغ چشمه


تحلیل بهره وری اقتصادی آب و کود نیتروژن در آبیاری جویچه ای یک درمیان برای کشت کینوا

دوره 8، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 1-14

صابر جمالی؛ حسین انصاری؛ نرگس صالح‌نیا