نویسنده = حسین انصاری
بررسی تاثیر کاربرد تنش خشکی و شوری بر رنگیزه‎های فتوسنتزی و غلظت عناصر نعناع فلفلی (Mentha Piperita L) در شرایط سلنیوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

وحید شمس آبادی؛ حسین بانژاد؛ حسین انصاری؛ سید حسین نعمتی


اثر سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کینوا رقم Giza-1

دوره 9، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 91-102

صابر جمالی؛ محمد نادریان‌فر؛ حسین انصاری


بررسی بهره وری آب و بعضی خصوصیات گیاه نعناع فلفلی در شرایط تنش آبی و شوری در حضور سلنیوم

دوره 9، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 115-130

وحید شمس آبادی؛ حسین بانژاد؛ حسین انصاری؛ سید حسین نعمتی


بررسی اثر همه‌گیری Covid-19 بر امنیت آبی، امنیت غذایی و محیط‌زیست‌ در ایران

دوره 9، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 161-180

صابر جمالی؛ نرگس صالح‌نیا؛ حسین انصاری؛ فرشته رحیمی آغ چشمه


تحلیل بهره وری اقتصادی آب و کود نیتروژن در آبیاری جویچه ای یک درمیان برای کشت کینوا

دوره 8، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 1-14

صابر جمالی؛ حسین انصاری؛ نرگس صالح‌نیا