نویسنده = محمدرضا خالدیان
فرصت‌ها و چالش‌های استفاده از برنامه‌های هوشمند تلفن همراه در آبیاری محصولات کشاورزی

دوره 9، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 103-114

مهسا حیدری؛ محمدرضا خالدیان؛ محمدحسن بیگلویی؛ محمود قاسم‌نژاد


امکان‌سنجی کاربرد سامانه‌های مختلف آبیاری در اراضی شهرستان نهاوند

دوره 9، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 149-164

فاطمه شهبازی؛ محمدکریم معتمد؛ محمدرضا خالدیان؛ علی قدمی فیروز آبادی