دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 1-64 
نقش آبیاری در نظام‌های مختلف بهره‌برداری در مناطق چای‌کاری

صفحه 31-38

محمد کریم معتمد؛ حجت اله علوی‌سالکویه؛ هدا حلاج زاده