دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 1-84 
پهنه بندی تغییرات رطوبت خاک در شوری‌های متفاوت آب آبیاری تحت منبع خطی

صفحه 13-22

فیروزه جوادزاده؛ محمدرضا خالدیان؛ مریم نوابیان؛ پریسا شاهین‌رخسار


استفاده از تصاویر ماهواره لندست در برآورد شاخص سطح برگ برنج در سطوح وسیع

صفحه 53-60

مجتبی رضایی؛ مجید وظیفه دوست؛ ناصر دواتگر؛ نادر پیرمرادیان؛ شیوا مختاری؛ علی شاه نظری؛ محمود رائینی سرجاز؛ ابراهیم امیری


عامل ناپیوستگی در نفوذ از جویچه تحت جریان ناپیوسته

صفحه 69-78

ابوالفضل ناصری؛ داود نیک‏نژاد؛ علیرضا حسن‏اقلی