کلیدواژه‌ها = بهره‌وری آب
پیاده‌سازی راهکارهای فنی در مزارع کلزا و تأثیر آن در بهبود بهره‌وری آب (مطالعه موردی : شمال استان خوزستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1402

محمد خرمیان؛ علیرضا توکلی


بهینه سازی الگوی کشت در چاه های کشاورزی با قیود تحویل حجمی ماهانه و سالانه (مطالعه موردی : دشت قزوین)

دوره 9، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 31-44

سمانه احسانی کلی کند؛ بیژن نظری؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ عباس ستوده نیا


بررسی برهمکنش سطوح آبیاری و بافت خاک برعملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری مصرف آب گیاه شاهی

دوره 9، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 59-72

صابر جمالی؛ حسین بانژاد؛ عباس صفری‌زاده ثانی


تأثیر داده‌های بهنگام هواشناسی محیط گلخانه در محاسبه تبخیر- تعرق مرجع

دوره 8، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 41-52

صمداله ابراهیمی پور؛ علی نشاط؛ بیژن نظری


اثر آبیاری تکمیلی با سطوح مختلف شوری بر عملکرد گندم دیم در قزوین

دوره 8، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 89-100

رضا سعیدی؛ عباس ستوده نیا؛ سید غلامرضا بابائی


بررسی اثربخشی سامانه‌های نوین آبیاری تحت‌فشار در ایران

دوره 8، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 167-182

علیرضا کیانی؛ مجتبی شاکر


مقدار آب کاربردی گندم با استفاده از تحلیل حساسیت و ارزیابی مدل AquaCrop

دوره 8، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 15-30

محسن احمدی؛ مرادعلی قنبرپوری؛ اصلان اگدرنژاد


ارزیابی مدل‌های AquaCrop و WOFOST در شبیه‌سازی عملکرد سیب‌زمینی تحت شرایط مختلف تنش آبی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 1-14

محمد علی انصاری؛ اصلان اگدرنژاد؛ نیازعلی ابراهیمی پاک


اثر توأم رژیم‌های آبیاری و عمق کار‌گذاری لوله‌های قطره‌چکان‌دار بر بهره‌وری آب کلزا

دوره 7، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 91-102

نادر کوهی چله کران؛ حمید نجفی نژاد؛ الهه کنعانی؛ غزل دهقانی سانیج


بهره‌وری آب آبیاری محصولات کشاورزی در استان بوشهر

دوره 6، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 95-104

محمدنوید فرح‌زا؛ بیژن نظری؛ عبدالمجید لیاقت؛ حمزه علی علیزاده


بهره وری آب کشاورزی در استان خراسان رضوی (وضعیت موجود، روش‌های ارتقاء، چشم‌انداز توسعه)

دوره 5، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 1-10

سید ابوالقاسم حقایقی مقدم؛ حسین دهقانی سانیج


افزایش بهره وری آب با اصلاح الگوی آبیاری و یکپارچه سازی اراضی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 59-70

امیر مرادی نژاد؛ سعیدرضا اسلامپور


بررسی مزرعه‌ای عملکرد و بهره‌وری آب ژنوتیپ‌های مختلف گندم

دوره 2، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 1-10

وحید رضا وردی نژاد؛ محمد رضایی