دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 17، شهریور 1401، صفحه 1-180 
اندازه‌گیری حجم آب آبیاری و بهره‌وری آب باغات انار در کشور

صفحه 57-72

محمدعلی شاهرخ نیا؛ فریبرز عباسی؛ ابوالفضل ناصری؛ سید ابوالقاسم حقایقی مقدم؛ مصطفی گودرزی؛ مسعود فرزام نیا؛ حسین پرویزی؛ سید حسن موسوی فضل؛ محمد مهدی قاسمی


مقاله پژوهشی

پتانسیل‌یابی اراضی دیم استان قزوین جهت انجام آبیاری تکمیلی

صفحه 89-100

هادی رمضانی اعتدالی؛ فراز گرگین پاوه؛ علیرضا توکلی


مقاله مروری

بررسی اثر همه‌گیری Covid-19 بر امنیت آبی، امنیت غذایی و محیط‌زیست‌ در ایران

صفحه 161-180

صابر جمالی؛ نرگس صالح‌نیا؛ حسین انصاری؛ فرشته رحیمی آغ چشمه