دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 18، اسفند 1401، صفحه 1-190 

مقاله پژوهشی

بررسی حجم آب آبیاری و بهره‌وری آب نخلستان‌ها در استان فارس

صفحه 1-16

محمدعلی شاهرخ نیا؛ علیرضا حسن‌اقلی؛ فریبرز عباسی


ارزیابی اقتصادی عملکرد ذرت دانه ای در شرایط کم آبیاری موجی و یک در میان

صفحه 73-90

اکبر مهری؛ امیر سلطانی محمدی؛ حامد ابراهیمیان؛ سعید برومندنسب


مقاله فنی-ترویجی

فرصت‌ها و چالش‌های استفاده از برنامه‌های هوشمند تلفن همراه در آبیاری محصولات کشاورزی

صفحه 103-114

مهسا حیدری؛ محمدرضا خالدیان؛ محمدحسن بیگلویی؛ محمود قاسم‌نژاد


مقاله پژوهشی

بررسی بهره وری آب و بعضی خصوصیات گیاه نعناع فلفلی در شرایط تنش آبی و شوری در حضور سلنیوم

صفحه 115-130

وحید شمس آبادی؛ حسین بانژاد؛ حسین انصاری؛ سید حسین نعمتی


اثر رژیم‌های مختلف آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی دانه و روغن بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) تحت تاثیر اتانول

صفحه 131-148

رضا احمدی شریف؛ حمیدرضا ذاکرین؛ معرفت مصطفوی راد؛ سعید سیف زاده؛ سید علیرضا ولدآبادی


امکان‌سنجی کاربرد سامانه‌های مختلف آبیاری در اراضی شهرستان نهاوند

صفحه 149-164

فاطمه شهبازی؛ محمدکریم معتمد؛ محمدرضا خالدیان؛ علی قدمی فیروز آبادی