دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 11، شهریور 1398، صفحه 1-147 
2. عملکرد مدل Aquacrop در شرایط مدیریت تنش شوری و خشکی برنج

صفحه 13-22

ابراهیم امیری؛ مجتبی رضایی؛ فهیمه شیرشاهی


4. آبیاری با فاضلاب تصفیه‌شده خانگی: چالش‌ها و فرصت‌ها

صفحه 37-46

اردلان ذوالفقاران؛ سید ابوالقاسم حقایقی مقدم؛ حسن حمیدی


5. چالش‌هایی در استفاده از سیستم‌های نمک‌زدایی آب گلخانه‌ای

صفحه 47-56

علیرضا حسن‌اقلی؛ مسعود فرزام‌نیا؛ قاسم زارعی


10. بهره‌وری آب آبیاری محصولات کشاورزی در استان بوشهر

صفحه 95-104

محمدنوید فرح‌زا؛ بیژن نظری؛ عبدالمجید لیاقت؛ حمزه علی علیزاده


12. ارزیابی فنی دو سامانه لوله‌های قطره‌چکان دار و آبیاری قطره‌ای نواری در گلخانه توت فرنگی

صفحه 113-122

پریسا شاهین رخسار؛ حسین دهقانی سانیج؛ قاسم زارعی؛ ﻓﺎﻃﻤﻪ حیدر ﻧﮋاد