دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 19، شهریور 1402، صفحه 1-175 
اثر آبیاری تکمیلی و کاربرد برگی سالیسیلیک اسید بر عملکرد کمی و کیفی دانه و روغن بادام زمینی (Arachis hypogaea L.)

صفحه 65-82

محراب مهری چروده؛ معرفت مصطفوی راد؛ حمیدرضا ذاکرین؛ سعید سیف زاده؛ سید علیرضا ولدآبادی


بررسی حجم آب کاربردی و بهره‌وری آب در باغات لیموشیرین استان فارس

صفحه 83-94

محمدعلی شاهرخ نیا؛ سید ابراهیم دهقانیان؛ امیر اسلامی؛ فریبرز عباسی